W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 26 października 2020 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758, poz. 1797, poz. 1829) oraz Zarządzenia Nr 206/2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim zawiadamiam, że z dniem 26 października 2020 r. wprowadzam zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim poprzez podjęcie działań prewencyjnych mających na celu zapewnienie ochrony życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Pruszcza Gdańskiego i pracowników samorządowych w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

Począwszy od dnia 26 października 2020 r. do odwołania w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 20 i ulicy Krótkiej 4 (Referat Gospodarki Komunalnej) wprowadza się następujące ograniczenia:
1) Obsługa interesanta odbywać się będzie telefonicznie, drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem operatora pocztowego;
2) Prowadzi się bezpośrednią obsługę interesanta w zakresie rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) W budynku Urzędu Miasta przebywać mogą wyłącznie interesanci lub ich pełnomocnicy. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu  nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesanta i osób wymienionych w § 24 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Urząd Stanu Cywilnego może przyjąć większą ilość osób, gdy jest to niezbędne do realizacji sprawy, jednak przy zachowaniu bezpiecznej odległości pomiędzy interesantami;
4) Pozostałe referaty i samodzielne stanowiska pracy, mogą prowadzić bezpośrednią obsługę interesanta, wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty drogą elektroniczną lub telefonicznie. Wówczas pomieszczeniem wyznaczonym do obsługi interesanta jest sala posiedzeń Urzędu Miasta;
5) Referat Gospodarki Komunalnej obsługę interesanta prowadzi wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty i przy wyznaczonym stanowisku obsługi;
6) Zaleca się, aby interesant posiadał własne przybory piśmiennicze;
7) Osoby wchodzące do Urzędu Miasta zobowiązane są do dezynfekcji rąk środkiem odkażającym, dostępnym w holu budynku;
8) Interesanci przebywający na terenie Urzędu Miasta mają obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1   ustawy   z dnia   20 czerwca   1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz.110, poz. 284, poz. 568, poz. 695, poz. 1087, poz. 1517), ust i nosa;
9) Niezwłocznie po załatwieniu sprawy, interesant jest zobowiązany do opuszczenia budynku Urzędu;
10) Wejście do budynku odbywać się będzie tylko przez wejście główne i wyłącznie do tymczasowego punktu obsługi interesanta;
11) W poczekalni holu głównego mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby oczekujące na przyjęcie w ramach obsługi interesantów;
12) Liczbę interesantów będzie kontrolował i regulował pracownik Biura Podawczego;
13) Pisma i dokumenty będą przyjmowane w Biurze Podawczym Urzędu Miasta;
14) Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres;
15) Płatności i należności publiczno-prawne (podatki i opłaty) oraz cywilno-prawne (dzierżawy, itp.) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej – przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Urzędu Miasta;
16) Kasa urzędu będzie czynna wyłącznie dla osób powyżej 60 roku życia.BURMISTRZ
PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

JANUSZ WRÓBEL

Powiadom znajomego