W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Sprawozdanie za rok 2019 z pracy Komisji Budżetowej Rady Miasta Pruszcz Gdański VIII kadencji w latach 2018 - 2023 w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Komisja Budżetowa działa w oparciu o postanowienia art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815).

 1. Skład osobowy Komisji określa uchwała Nr I/4/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 listopada 2018 r. W pracach Komisji uczestniczyli:
 • Andrzej Ślusarczyk - Przewodniczący Komisji,
 • Bartłomiej Chrząszcz - Zastępca Przewodniczącego,
 • Ireneusz Czernecki - Członek Komisji,
 • Marek Krawyciński - Członek Komisji
 • Ireneusz Szweda - Członek Komisji.
 1. Do zadań Komisji Budżetowej należy:
 • podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych, w zakresie procedury uchwalania budżetu miasta,
 • opiniowanie projektu uchwały budżetowej Rady Miasta Pruszcz Gdański,
 • nadzór merytoryczny nad realizacją uchwały budżetowej, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania zasady racjonalności i gospodarności,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta zmieniających uchwałę budżetową,
 • opiniowanie projektów uchwał powodujących powstanie zobowiązań finansowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,
 • opiniowanie projektu i inicjowanie uchwalenia planu zadań inwestycyjnych
  i remontowych,
 • opiniowanie projektu i inicjowanie uchwalenia planu zbywania mienia komunalnego,
 • inicjowanie i koordynowanie projektów w zakresie przyjęcia strategii rozwoju miasta.
 1. Praca Komisji w omawianym okresie koncentrowała się na realizacji tematyki zawartej w rocznym planie pracy, opiniowaniu projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady Miasta oraz rozpatrywaniu spraw skierowanych do Komisji.
 2. Komisja w minionym roku odbyła 6 posiedzeń i podjęła 6 wniosków.

 

 Poruszana tematyka:

 • opiniowano projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2020 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029,
 • opiniowano projekty uchwał w sprawie zmian do budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2019 rok i zmian w WPF na lata 2019 - 2029,
 • po zapoznaniu się z wnioskami poszczególnych komisji stałych sporządzono opinię o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2020 rok,
 • wydano opinię w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2018,
 • opiniowano programy poszczególnych sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
 • za pośrednictwem przedstawiciela Komisji czynnie uczestniczono w konsultacjach dot. budżetu obywatelskiego na 2020 rok.
 1. Sformułowano wnioski o następującej treści:

Komisja pozytywnie zaopiniowała:

 • Komisja zaakceptowała sprawozdanie z działalności w 2018 r.,
 • Komisja większością głosów („za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1) pozytywnie zaopiniowała „Raport o stanie Miasta Pruszcz Gdański za rok 2018”,
 • Komisja jednogłośnie („za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0) pozytywnie zaopiniowała „Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2018”,
 • Komisja większością głosów („za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1), opowiedziała się za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium za rok 2018,
 • Komisja większością głosów („za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 1) negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie lokalizacji kasyna gry w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 93. Radni podtrzymali argumentację zawartą w uzasadnieniu projektu uchwały,
 • Komisja jednogłośnie („za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia rodzinnego, pn.: „Pruszczański Bon Opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do 3 lat,
 • Komisja zaakceptowała projekty wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2029 oraz zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2019 rok,
 • Komisja Budżetowa, po zapoznaniu się z wnioskami Komisji stałych w sprawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2020 rok oraz uwzględniając brak uwag mieszkańców do tego dokumentu, jednogłośnie („za” - 4, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0) pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020-2029.

Komisja zrealizowała wszystkie tematy zaplanowane w Planie Pracy Komisji na 2019 rok.

Przewodniczący
Komisji Budżetowej 
Andrzej Ślusarczyk

Powiadom znajomego