W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Porządek obrad XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański


 1. Sprawy regulaminowe:przedstawienie porządku obrad,
  przyjęcie protokołu:XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
  XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.
 2. Interpelacje i zapytania radnych
 3. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o pracy między sesjami Rady Miasta Pruszcz Gdański – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020 wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 (materiał został dostarczony radnym e-mailem w dniu 29 marca 2021 r.) – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2020 wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań (materiał został dostarczony radnym e-mailem w dniu 31 marca 2021 r.) – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
 6. Raport z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 dla miasta Pruszcz Gdański (materiał został dostarczony radnym e-mailem w dniu 31 marca 2021 r.) – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 – 2030 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, dotyczącej przekazania środków pieniężnych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XVI/216/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny” – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/405/2014 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Pruszcz Gdański Programu Wsparcia Pruszczańskich Dużych Rodzin ″Trzy Plus″ – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/483/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Pruszcz Gdański Programu Wsparcia Seniorów „Pruszczańska Karta Seniora 60+” – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Krótkiej 10 w Pruszczu Gdańskim – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż za cenę niższą niż wartość rynkowa działki nr 93/47 o pow. 81 m2 w obrębie 13, położonej przy Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim na rzecz Powiatu Gdańskiego – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek: nr 1/54 o pow. 645 m2 w obrębie 1 i nr 28/34 o pow. 4 366 m2 w obrębie 5, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonych w rejonie ul. Eugeniusza Romera i ul. Aleksandra Czekanowskiego w Pruszczu Gdańskim na rzecz Powiatu Gdańskiego – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu części działki nr 13/10 o pow. ok. 2 250 m2 w obrębie 14, położonej w pobliżu ul. Skarpowej w Pruszczu Gdańskim, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 38/24 o pow. 1 870 m2 w obrębie 9, położonej w pobliżu ul. Jana Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/275/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dofinansowanie w latach 2021 – 2023 zadań związanych z likwidacją ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański  – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji projektu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2016 – 2030” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrańska Przewodnicząca Rady Miasta.
 24. Wolne wnioski.

Powiadom znajomego