W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Porządek obrad XXXIIIsesji zwyczajnej Rady Miasta

CZĘŚĆ I

  1.  Odczytanie Postanowienia Nr 47/2021 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 11 października 2021 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Pruszcz Gdański.
  2. Ślubowanie Radnej – Joanny Elżbiety Berlik.

 CZĘŚĆ II

1. Sprawy regulaminowe:

  • przedstawienie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
  • przyjęcie protokołu XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.

2. Interpelacje i zapytania radnych.


3. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o pracy między sesjami Rady Miasta Pruszcz Gdański – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok szkolny 2020/2021 – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

5. Sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 – 2026” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VIII kadencji Rady Miasta Pruszcz Gdański w latach 2018 – 2023 – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrańska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych VIII kadencji Rady Miasta Pruszcz Gdański w latach 2018 – 2023 – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrańska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021– ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 – 2029 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Pruszcza Gdańskiego – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Województwa Pomorskiego na rok 2022, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących kierowania mieszkańców: Gminy Kolbudy, Gminy Pruszcz Gdański oraz Gminy Pszczółki do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, w roku 2022 – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałym ulicom w Pruszczu Gdańskim – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek: nr 1/17 o pow. 1 171 m2 i nr 1/20 o pow. 26 069 m2, położonych w obrębie 8, w pobliżu PCK w Pruszczu Gdańskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 496 o pow. 109 m2, w obrębie 10, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonej przy ul. Plac Wolności w Pruszczu Gdańskim – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański prawa własności działki nr 80/3 o pow. 44 m2, w obrębie 16, położonej w pobliżu ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Cukrownia – zmiana” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

22. Wolne wnioski.

Załączniki

Powiadom znajomego