W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Porządek obrad XL sesji zwyczajnej Rady Miasta Pruszcz Gdański

1. Sprawy regulaminowe:
· przedstawienie porządku obrad,
· przyjęcie protokołu XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
· przyjęcie protokołu XXXVII budżetowej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
· przyjęcie protokołu XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
·przyjęcie protokołu XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o pracy między sesjami Rady Miasta Pruszcz Gdański – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

4. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla Rady Miasta Pruszcz Gdański VIII Kadencji w latach 2018 – 2023 o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1 - 3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2021 – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2021 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 – 2033 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – ref. Dorota Opałka Sekretarz Miasta.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na rok 2023 – ref. Dorota Opałka Sekretarz Miasta.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia świadczenia rodzinnego, pn.: „Pruszczański Bon Opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022 – 2025 dla miasta Pruszcz Gdański” – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Województwa Pomorskiego, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Wybrzeże w Gdańsku – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w formie przetargu ustnego ograniczonego stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej i nieruchomości niezabudowanej stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

18. Podjęcia uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim na lata 2022 – 2027” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo – finansowego wdrażania uchwały antysmogowej – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na terenie Pruszcza Gdańskiego – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu ELENA – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

23.   Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Plan przy rzece Raduni”
– ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. NSZZ Solidarność” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Polskich Kolejarzy” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

28. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Pruszczu Gdańskim – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

29. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Radnego Rady Miejskiej w Giżycku – ref. Jerzy Kłys Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
 
30. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański za 2021 rok – ref. Danuta Olech Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

31.  Roczne sprawozdanie z działalności Komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Pruszcz Gdański za 2021 rok – ref. Przewodniczący Komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Pruszcz Gdański tj.: 

a)       Komisji Budżetowej, 
b)      Komisji Gospodarki Komunalnej, 
c)       Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
d)      Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych, 
e)       Komisji Ochrony Środowiska, 
f)       Komisji Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa, 
g)      Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
h)      Komisji Statutowej. 
 
32. Wolne wnioski.

Powiadom znajomego