W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Porządek obrad XLIII sesji zwyczajnej Rady Miasta Pruszcz Gdański

1. Sprawy regulaminowe:

- przedstawienie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
- przyjęcie protokołu XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
- przyjęcie protokołu XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o pracy między sesjami Rady Miasta Pruszcz Gdański – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

4. Sprawozdanie pn.: „Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla miasta Pruszcz Gdański w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej” – sporządzone według wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na rok 2022.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

8. Wotum Zaufania dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2021:

- przedstawienie Raportu o stanie miasta Pruszcz Gdański za rok 2021 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego,
- debata nad Raportem o stanie miasta,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego za rok 2021 – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrańska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański (Rada Miasta podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miasta).

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021:

- przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.
- przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego,
- przedstawienie uchwały Nr 063/g122/R/II/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrańska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański.
- rozpatrzenie przez Radę Miasta Pruszcz Gdański sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 oraz przedstawienie stanowisk komisji stałych Rady Miasta Pruszcz Gdański w tej sprawie – dyskusja,
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2021 – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrańska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański.

10. ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO ZA ROK 2021:

- przedstawienie wniosku Nr 4/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za 2021 rok – ref. Danuta Olech Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
- przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku opiniującej wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrańska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański,
- dyskusja Rady Miasta Pruszcz Gdański nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2021,
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego za rok 2021 – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrańska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański (Rada Miasta podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2022 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2022 – 2033 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański jako członka założyciela do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dziewięciu lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części działki nr 53/4 o pow. około 0,2520 ha w obrębie 12, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza komunalnych.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wrażenia zgody na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych, położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami miasta Pruszcz Gdański na lata 2022 – 2025 – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza 
komunalnych.

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Stolarskiej” – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

23. Wolne wnioski.

Powiadom znajomego