W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Porządek obrad LXII sesji zwyczajnej Rady Miasta Pruszcz Gdański

1. Sprawy regulaminowe:

· przedstawienie porządku obrad,

· przyjęcie protokołu LX zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,

· przyjęcie protokołu LXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o pracy między sesjami Rady Miasta Pruszcz Gdański.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok szkolny 2022/2023.

5. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Pruszcz Gdański za lata 2021 – 2022”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 – 2037.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej Pruszcz Gdański za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do naboru wniosków o środki zewnętrzne w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027, Działanie FENX.02.04: „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom” oraz realizację przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na remont mieszkań przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Województwa Pomorskiego na rok 2024, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących kierowania mieszkańców: Gminy Kolbudy, Gminy Pruszcz Gdański oraz Gminy Pszczółki do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, w roku 2024.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku budżetowym 2024.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w przypadku wystąpienia użytkownika wieczystego z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 – 2026 z perspektywą do roku 2030”.

22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Skrzyżowanie ulic Obrońców Westerplatte i NSZZ Solidarność”.

23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Cukrownia – zmiana”.

24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Osiedle Komarowo”.

25. Wolne wnioski.

Powiadom znajomego