W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Porządek obrad LXV sesji zwyczajnej Rady Miasta Pruszcz Gdański

1. Sprawy regulaminowe:

· przedstawienie porządku obrad,
· przyjęcie protokołu LXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,
· przyjęcie protokołu LXIV budżetowej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o pracy między sesjami Rady Miasta Pruszcz Gdański

4. Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla Rady Miasta Pruszcz Gdański VIII Kadencji w latach 2018 – 2024 o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1 – 3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2023 (materiał został dostarczony radnym e-mailem w dniu 25 stycznia 2024 r.)

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2023 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (materiał został dostarczony radnym e-mailem w dniu 25 stycznia 2024 r.).

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 2037.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/595/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na rok 2025.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dofinansowanie w latach 2024 – 2026 zadań związanych z likwidacją ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie Pruszcza Gdańskiego.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Kupieckiej”.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów w trybie bezprzetargowym.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działek nr 28/2 i 30/15 obr. 7).

18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działki nr 18/26 obr. 19).

19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działki nr 1/9 obr. 8).

20.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (dot. działki nr 1/7 obr. 8).

21.  Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

23.  Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański za 2023 rok.

24.  Roczne sprawozdania z działalności Komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Pruszcz Gdański za 2023 rok tj.:

a)      Komisji Budżetowej,
b)      Komisji Gospodarki Komunalnej,
c)      Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
d)      Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych,
e)      Komisji Ochrony Środowiska,
f)       Komisji Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa,
g)      Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
h)      Komisji Statutowej.

25.  Wolne wnioski.

Załączniki

Powiadom znajomego