W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Porządek obrad LXVIII sesji zwyczajnej Rady Miasta Pruszcz Gdański

Część I:

Wręczenie odznaczeń państwowych dla strażaków ratowników OSP Pruszcz Gdański:
- ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI dla Kazimierza Szumielewicza,
- BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI dla Wojciecha Dąbrowskiego.

Część II:

1. Sprawy regulaminowe:
1.1 przedstawienie porządku obrad,


1.2 przyjęcie protokołu LXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,


1.3 przyjęcie protokołu LXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański,


1.4 przyjęcie protokołu LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański.

2.Interpelacje i zapytania radnych.

3.Informacja Burmistrza Pruszcza Gdańskiego o pracy między sesjami Rady Miasta Pruszcz Gdański – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

4.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023 wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych (materiał dostarczony radnym e-mailem w dniu 
26 marca 2024 r.).

5.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023 wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na rok 2024 – ref. Jerzy Kulka Zastępca Burmistrza ds. społecznych (materiał dostarczony radnym e-mailem w dniu 25 marca 2024 r.).

6.Wotum zaufania dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2023:

a) przedstawienie Raportu o stanie miasta Pruszcz Gdański za rok 2023 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego,

b) debata nad Raportem o stanie miasta,

c)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego za rok 2023 – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrańska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański.

7.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023:

a)  przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego,

b) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego,

c)  przedstawienie uchwały Nr 030/g122/R/II/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrańska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański,

d) rozpatrzenie przez Radę Miasta Pruszcz Gdański sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023 oraz przedstawienie stanowisk komisji stałych Rady Miasta Pruszcz Gdański w tej sprawie – dyskusja,

e)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2023 – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrańska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański.

8. Absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2023:

a) przedstawienie wniosku Nr 6/2024 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za 2023 rok – ref. Danuta Olech Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

b) przedstawienie uchwały Nr 045/g122/A/II/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2024 r. opiniującej pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrańska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański, 

c) dyskusja Rady Miasta Pruszcz Gdański nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za rok 2023,

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego za rok 2023 – ref. Małgorzata Czarnecka – Szafrańska Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024 – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 2037 – ref. Maria Niderla Skarbnik Miasta.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do projektu partnerskiego w zakresie usług społecznych i zdrowotnych realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszczu Gdańskim – ref. Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Pruszczu Gdańskim (ul. Niedźwiedzia Wojtka) – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Pruszczu Gdańskim (ul. Lilli Wenedy) – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów w trybie bezprzetargowym – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – ref. Radosław Klaczkowski Zastępca Burmistrza ds. komunalnych.

17.  Wolne wnioski.

Powiadom znajomego