W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 2828 artykułów

LX zwyczajna sesja Rady Miasta

P R O T O K Ó Ł   LX obrad LX zwyczajnej  sesji  Rady  Miasta  Pruszcz  Gdański, która odbyła się w dniu 6 września 2023 roku w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta  Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. W  obradach  uczestniczyło -  16 radnych. Nieobecnych - 5 radnych. Początek obrad: 6 września 2023 r. o godz. 1000 ...

zarządzenie nr: 229/2023
zarządzenie nr 229/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, niestanowiących własności Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
Status obowiązujące
Adres nieruchomości: ul. Przy Torze, ul. gen. Stanisława Skalskiego
Adres nieruchomości ul. Przy Torze, ul. gen. Stanisława Skalskiego
Przetarg na Działki gruntowe niezabudowane stanowiące własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza wskazana poniżej w ogłoszeniu (w zależności od lokalizacji)
Data przetargu

Awaria operatora telefonicznego

Awaria została usunięta, z dniem 28.09.2023 telefony działają poprawnie.  Informujemy, że w wyniku awarii operatora telefonicznego obsługującego Urząd Miasta Pruszcz Gdański nie działają telefony stacjonarne. Prosimy Państwa o kontakt z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub wskazanych telefonów komórkowych. Za utrudnienia serdecznie...

Znak sprawy: GK.6220.5.2023
Znak sprawy GK.6220.5.2023
Znak pisma GK.6220.5.2023/15
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)zawiadamiaże w postępowaniu wszczętym na wniosek Inwestora: Eco-Pacz Paweł Paczkowski, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000), ul. Wróblewskiego 7F/56, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Macieja Grześkowiak w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Ignacego Łukasiewicza 6 w Pruszczu Gdańskim (dz. nr 131/5, obręb 15), została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GK.6220.5.2023/15 z dnia 21 września 2023 r. orzekająca stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, w pokoju nr 1, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:1.    Tablica ogłoszeń w miejscu,2.    Strona internetowa tut. urzędu (BIP)

Zmiana treści głoszenia zamieszczonego w dniu 20 września 2023 r. dotyczącego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje, że zmienia się treść ogłoszenia zamieszczonego w dniu 20 września 2023 r. dotyczącego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. W treści ogłoszenia o przetargu dokonuje się następujących zmian:  1. Zmienia się datę...

Adres nieruchomości: ul. Zastawna, ul. Składowa, ul. Kazimierza Deyny, ul. Eugeniusza Romera
Adres nieruchomości ul. Zastawna, ul. Składowa, ul. Kazimierza Deyny, ul. Eugeniusza Romera
Przetarg na Działki gruntowe niezabudowane stanowiące własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
Typ przetargu przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza wskazana poniżej w ogłoszeniu (w zależności od lokalizacji)
Data przetargu

Petycja w sprawie poidełka na terenie Faktorii

Data złożenia petycji: 11 września 2023 r. Podmiot wnoszący petycję: Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach nie publikuje się danych osoby wnoszącej petycję. Treść petycji: Nazywam się Gabriel Sobiesiak jestem mieszkańcem miejscowości Juszkowo. W ramach spacerów, ścieżką nad rzeką Radunią przechadzam się z Juszkowa...

Uchwała Krajobrazowa dla Pruszcza Gdańskiego - konsultacje społeczne

Przed nami następny ważny etap w procesie opracowywania założeń uchwały krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański, są to konsultacje społeczne. Zależy nam, aby poznać zdanie mieszkańców oraz przedsiębiorców z Pruszcza Gdańskiego, dlatego w dniach 18.09-12.10.2023 r. odbędzie się badanie opinii publicznej. Jaki jest cel uchwały krajobrazowej? Celem...

zarządzenie nr: 225/2023
zarządzenie nr 225/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących przygotowania zapisów uchwały krajobrazowej dla miasta Pruszcz Gdański.
zarządzenie nr: 222/2023
zarządzenie nr 222/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie na rok 2023
Status obowiązujące