W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 2310 artykułów
zarządzenie nr: 23/2023
zarządzenie nr 23/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie na rok 2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 22/2023
zarządzenie nr 22/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 21/2023
zarządzenie nr 21/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
Status obowiązujące
Znak sprawy: GK.6220.5.2022
Znak sprawy GK.6220.5.2022
Znak pisma GK.6220.5.2022/5
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że na wniosek Pana Zbigniewa Romanik, ul. Czarnieckiego 49, 83-000 Pruszcz Gdański, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Tomasza Zapaśnik, ul. Legionów 112c/57, 81-472 Gdynia, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu zabudowy przemysłowej na działce 21/5 w obrębie 18 w mieście Pruszcz Gdański.W związku z powyższym informuje się właścicieli i użytkowników terenu objętego przedmiotową inwestycją, a także terenów objętych obszarem oddziaływania, o możliwości składania w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański w Referacie Gospodarki Komunalnej ul. Krótka 4 wniosków, uwag bądź zastrzeżeń dotyczących ww. sprawy, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Dokumenty do wglądu w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, Referat Gospodarki Komunalnej ul. Krótka 4 w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Obwieszczenie niniejsze umieszcza się:1.       Tablica ogłoszeń w miejscu,2.       Strona internetowa tut. urzędu (BIP),

Obwieszczenie GK.6220.5.2022/5

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U....

Obwieszczenie GK.6220.5.2022/5

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U....

zarządzenie nr: 20/2023
zarządzenie nr 20/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego do rozpatrzenia ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV realizowane w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”, w latach 2022 - 2024. Realizacja programu polityki zdrowotnej w 2023 roku.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 1/2023
zarządzenie nr 1/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 10/2023
zarządzenie nr 10/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 11/2023
zarządzenie nr 11/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 na rok 2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 9/2023
zarządzenie nr 9/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 14/2023
zarządzenie nr 14/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 17/2023
zarządzenie nr 17/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Plan przy rzece Raduni”.
zarządzenie nr: 12/2023
zarządzenie nr 12/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 16/2023
zarządzenie nr 16/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 19/2023
zarządzenie nr 19/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Status obowiązujące