W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 3309 artykułów

Sekretarz Miasta

Sekretarz Miasta Dorota Opałka tel. +48 58 775 99 38 faks +48 58 682 34 51 e-mail: sekretarz@pruszcz-gdanski.pl Gabinet Sekretarza: ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański I piętro, pokój 24 Przyjmowanie interesantów: w godzinach pracy urzędu wróć do spisu stanowisk >>

Skarbnik Miasta

Skarbnik Miasta Maria Niderla tel. +48 58 775 99 41 faks +48 58 682 34 51 e-mail: skarbnik@pruszcz-gdanski.pl Gabinet Skarbnika: ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański I piętro, pokój 15 Przyjmowanie interesantów: w godzinach pracy urzędu wróć do spisu stanowisk >>

Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych

Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych Radosław Klaczkowski tel. +48 58 775 99 21 faks +48 58 682 34 51 e-mail: klaczkowski@pruszcz-gdanski.pl Gabinet Zastępcy Burmistrza ds. Komunalnych: ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański I piętro, pokój 13 Przyjmowanie interesantów: w drugi poniedziałek miesiąca w...

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel tel. +48 58 775 99 21 faks +48 58 682 34 51 e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl   Sekretariat Burmistrza: ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański I piętro, pokój 13 Przyjmowanie interesantów: w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13:00 - 15:30 ...

Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Jerzy Kulka tel. +48 58 775 99 21 faks +48 58 682 34 51 e-mail: kulka@pruszcz-gdanski.pl Gabinet Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych: ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański I piętro, pokój 21 Przyjmowanie interesantów: w czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 14:30 -...

Znak sprawy: GK.6220.2.2020
Znak sprawy GK.6220.2.2020
Znak pisma GK.6220.2.2020/14
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że, w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Jana Kłosowskiego z NAVPRO HYDROTECHNIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Myśliwskiej 21/6, pełnomocnika ENERGA OZE S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472  w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji umocnień kanału odpływowego Elektrowni Wodnej Pruszcz II na dz. nr 9/2, 5, 49/2 obr. 14 w Pruszczu Gdańskim,wydano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, znak: RDOŚ-Gd-WOO.4240.149.2020.KSZ.2 z 21 kwietnia 2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.Informuję również o wydanej opinii: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku znak: GD.ZZŚ.3.435.83.2020.AKr z 1 kwietnia 2020 r. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim znak: NS.464.15.2020.SD.1 z 12 marca 2020 r., iż nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. Jednocześnie, działając na podstawie art. 10 Kpa tut. organ zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w przedmiotowej sprawie.W związku z powyższym informuje się, iż zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentów a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej wiadomości w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu się np. telefonicznie. Otrzymują:1.       Tablica ogłoszeń w miejscu,2.       Strona internetowa tut. urzędu.
Znak sprawy: GK.6220.2.2020
Znak sprawy GK.6220.2.2020
Znak pisma RDOŚ-Gd-WOO.4220.149.2020.KSZ.3
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia o wydaniu postanowienia znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.149.2020.KSZ.2 z 21.04.2020 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji umocnień kanału odpływowego Elektrowni Wodnej Pruszcz II na dz. nr 9/2, 5, 49/2 obr. 14 w Pruszczu Gdańskim.   Z pełną treścią zawiadomienia zapoznać się można na stronie internetowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku http://bip.gdansk.rdos.gov.pl/.

Harmonogram dyżurów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Dyżury radnych Rady Miasta Pruszcz Gdański zostają wznowione zgodnie z poniższym harmonogramem. Harmonogram dyżurów pełnionych przez Radnych Miasta w dni robocze, oprócz sobót i świąt w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta, godz. 16.00 -...

Polityka środowiskowa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański stanowi ważny element Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot, wchodząc w skład jednej z większych aglomeracji miejskich w Polsce. Władze Miasta świadome są, jak istotna jest ochrona środowiska w procesie skutecznego i efektywnego zarządzania oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców. Kwestie bezpieczeństwa...

Tożsamość składającego: Bartłomiej Troka - Radny Miasta Pruszcz Gdański (2018-2024)
Tożsamość składającego Bartłomiej Troka - Radny Miasta Pruszcz Gdański (2018-2024)
Tożsamość składającego: Szymon Zander - Radny Miasta Pruszcz Gdański (2018-2029)
Tożsamość składającego Szymon Zander - Radny Miasta Pruszcz Gdański (2018-2029)
Tożsamość składającego: Bartłomiej Chrząszcz - Radny Miasta Pruszcz Gdański (2018-2029)
Tożsamość składającego Bartłomiej Chrząszcz - Radny Miasta Pruszcz Gdański (2018-2029)
Tożsamość składającego: Jerzy Kłys - Radny Miasta Pruszcz Gdański (2018-2029)
Tożsamość składającego Jerzy Kłys - Radny Miasta Pruszcz Gdański (2018-2029)
Tożsamość składającego: Adam Bodo - Radny Miasta Pruszcz Gdański (2018-2029)
Tożsamość składającego Adam Bodo - Radny Miasta Pruszcz Gdański (2018-2029)
Tożsamość składającego: Robert Nowicki - Radny Miasta Pruszcz Gdański (2018-2029)
Tożsamość składającego Robert Nowicki - Radny Miasta Pruszcz Gdański (2018-2029)
Tożsamość składającego: Krzysztof Lisowski - Radny Miasta Pruszcz Gdański (2018-2024)
Tożsamość składającego Krzysztof Lisowski - Radny Miasta Pruszcz Gdański (2018-2024)
Tożsamość składającego: Jan Sabała - Radny Maista Pruszcz Gdański (2018-2024)
Tożsamość składającego Jan Sabała - Radny Maista Pruszcz Gdański (2018-2024)
Tożsamość składającego: Ireneusz Czernecki- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pruszcz Gdański (2018-2029)
Tożsamość składającego Ireneusz Czernecki- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pruszcz Gdański (2018-2029)
Tożsamość składającego: Danuta Olech- Radna Miasta Pruszcz Gdański (2018-2024)
Tożsamość składającego Danuta Olech- Radna Miasta Pruszcz Gdański (2018-2024)
Tożsamość składającego: Roman Trembacz- Radny Miasta Pruszcz Gdański (2018-2029)
Tożsamość składającego Roman Trembacz- Radny Miasta Pruszcz Gdański (2018-2029)
Tożsamość składającego: Marek Krawyciński- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pruszcz Gdański (2018-2024)
Tożsamość składającego Marek Krawyciński- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Pruszcz Gdański (2018-2024)
Tożsamość składającego: Andrzej Szymański - TBS ABK sp. z o.o.
Tożsamość składającego Andrzej Szymański - TBS ABK sp. z o.o.
zarządzenie nr: 67/2020
zarządzenie nr 67/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 66/2020
zarządzenie nr 66/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020
Status obowiązujące