W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 3308 artykułów
uchwała nr: XIII/158/2020
uchwała nr XIII/158/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego udziałów i akcji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w spółkach prawa handlowego.
status uchwały oczekująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XIII/157/2020
uchwała nr XIII/157/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
status uchwały oczekująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
uchwała nr: XIII/156/2020
uchwała nr XIII/156/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do partnerstwa w projekcie pn.: „Senior Pomorski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/155/2020
uchwała nr XIII/155/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku przy udziale Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim, dotyczącego przekazania środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w celu wykonania remontu i modernizacji pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/154/2020
uchwała nr XIII/154/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Pruszczu Gdańskim przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, dotyczącego przekazania środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na nagrody za osiągnięcia w służbie w zakresie ścigania sprawców czynów kradzieży, niszczenia mienia, naruszenia porządku publicznego oraz prewencji kryminalnej skutkującej poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/153/2020
uchwała nr XIII/153/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2029.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/152/2020
uchwała nr XIII/152/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020.
status uchwały obowiązująca

O Pruszczu Gdańskim

Pruszcz Gdański to nowoczesne, prężnie rozwijające się i niezwykle ciekawe miasto, położone w sercu powiatu gdańskiego. Ma ponad 32 tys. mieszkańców i znajduje się zaledwie 10 km od centrum Gdańska.  ( dane GUS z na dzień 31.12.2022 r. , 32 031 os. ) . To miasto kompaktowe, w którym dobrze się mieszka, pracuje i wypoczywa. Posiada atrakcyjne...

zarządzenie nr: 36/2020
zarządzenie nr 36/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
Status obowiązujące

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

  Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel tel. +48 58 775 99 21 faks +48 58 682 34 51 e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl   Sekretariat Burmistrza: ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański I piętro, pokój 13 Przyjmowanie interesantów: w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13:00 - 15:45 ...

zarządzenie nr: 38/2020
zarządzenie nr 38/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 133/3 o pow. 238 m2 w obrębie 16, nr 134/2 o pow. 1 391 m2 w obrębie 16, położonej w pobliżu ul. Gen. Stanisława Skalskiego w Pruszczu Gdańskim, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, NIP 593-23-32-401, REGON 192643157, KRS 0000075937.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 39/2020
zarządzenie nr 39/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 3/6 o pow. 1 822 m2 w obrębie 13, nr 104 o pow. 2 275 m2 w obrębie 13, położonej w pobliżu ul. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, NIP 583-000-11-90, REGON 190275904, KRS 0000033455.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 24/2020
zarządzenie nr 24/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie kontroli i ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański
zmienione przez 6/2021
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 35/2020
zarządzenie nr 35/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla miasta Pruszcz Gdański
Status obowiązujące
Nazwa sprawy: Wniosek o wydanie zaświadczenia przez organ podatkowy
Nazwa sprawy Wniosek o wydanie zaświadczenia przez organ podatkowy
Kategoria sprawy podatki i opłaty
Komórka odpowiedzialna Referat Podatków i Opłat
zarządzenie nr: 18/2020
zarządzenie nr 18/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 17/2020
zarządzenie nr 17/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 34/2020
zarządzenie nr 34/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/5 o pow. 3 210 m2 w obrębie 1, położonej przy ul. Aleksandra Czekanowskiego w Pruszczu Gdańskim, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, NIP 583-000-11-90, REGON 190275904, KRS 0000033455.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 2/2020
zarządzenie nr 2/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 28/2020
zarządzenie nr 28/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji na usuwanie odpadów zawierających azbest.
Status obowiązujące
Nazwa sprawy: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Nazwa sprawy Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Kategoria sprawy alkohol
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich
Nazwa sprawy: Zapłata i zwrot opłaty skarbowej
Nazwa sprawy Zapłata i zwrot opłaty skarbowej
Kategoria sprawy podatki i opłaty
Komórka odpowiedzialna Referat Podatków i Opłat