W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 3416 artykułów
zarządzenie nr: 109/2020
zarządzenie nr 109/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2020
Status obowiązujące

Ogłoszenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 7 lipca 2020 w sprawie dodatkowego naboru do Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański na okres II kadencji w latach 2020-2024.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XVI/143/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański oraz nadania jej statutu (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2016 r. poz. 1075) ogłaszam dodatkowy nabór kandydatów do: Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański na...

zarządzenie nr: 114/2020
zarządzenie nr 114/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie wyznaczenia dodatkowego 7 - dniowego terminu zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 106/2020
zarządzenie nr 106/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2020
Status obowiązujące

Program Ochrony powietrza dla strefy pomorskiej - konsultacje

W imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego informujemy o ponownym przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. Projekty Programów ochrony...

Tożsamość składającego: Janusz Wróbel - Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
Tożsamość składającego Janusz Wróbel - Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
Tożsamość składającego: Małgorzata Czarnecka-Szafrańska - Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański (2018-2029)
Tożsamość składającego Małgorzata Czarnecka-Szafrańska - Przewodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański (2018-2029)
uchwała nr: XV/212/2020
uchwała nr XV/212/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na wybór wykonawcy wyłonionego w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” jednego kompletu półpodziemnych punktów gromadzenia odpadów.
status uchwały obowiązująca
Znak sprawy: GK.6220.4.2020
Znak sprawy GK.6220.4.2020
Znak pisma GK.6220.4.2020/23
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia,że, w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Jarosława Szamockiego z SZAMET-PL Jarosław Szamocki z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Obrońców Westerplatte 1a w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu złomu i jego przeładunku przy ul. Obrońców Westerplatte 1a w Pruszczu Gdańskim (dz. nr 11/4 obr. 8),wydano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, znak:RDOŚ-Gd-WOO.4220.160.2020.IB.3 z 21 maja 2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.Informuję również o wydanej opinii:·      Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku znak: GD.ZZŚ.3.435.91.2.2020.AK z 22 czerwca 2020 r. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,·      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim znak: NS.464.16.2020.SD.1 z 13 marca 2020 r., iż nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. Jednocześnie, działając na podstawie art. 10 Kpa tut. organ zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w przedmiotowej sprawie.W związku z powyższym informuje się, iż zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentów a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej wiadomości w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu.Otrzymują:1. Tablica ogłoszeń w miejscu,2. Strona internetowa tut. urzędu