Nazwa sprawy:
Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

Wymagane dokumenty:
Wniosek użytkownika wieczystego o sprzedaż nieruchomości gruntowej

Załączniki (druki wniosków, formularze itp.) (tu umieszczamy spis, formularze w wersji elektronicznej załączamy do karty):
Wniosek użytkownika wieczystego o sprzedaż nieruchomości gruntowej

Procedura składania wniosku przez Internet (linki, opis):
Formularz można złożyć również drogą elektroniczną, 
za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z procedurą wysłania pisma ogólnego do Urzędu.

Termin i sposób załatwiania sprawy:
Minimum 4 miesiące
Umowa sprzedaż nieruchomości w formie aktu notarialnego

Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie

Opłata administracyjna:
Nie podlega opłacie

Jednostka odpowiedzialna 
(nazwa referatu, adres, telefon(y) + wew., e-mail) :
Referat Planowania i Rozwoju
ul. Grunwaldzka 20 
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 48

Miejsce złożenia dokumentów (piętro, numer pokoju, telefon) :
Biuro podawcze Urzędu Miasta 
ul. Grunwaldzka 20, 
83-000 Pruszcz Gdański
parter budynku
lub elektroniczna skrzynka podawcza /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

Tryb odwoławczy:
Brak

Podstawa prawna:
Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Inne informacje, uwagi, wskazówki:
1) Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego następuje w trybie bezprzetargowym
2) Zgodę na sprzedaż musi udzielić Rada Miasta w formie uchwały
3) Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość, która określana jest przez rzeczoznawcę majątkowego
4) Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży
 
Osoba odpowiedzialna za realizację działania (imię, nazwisko, stanowisko, telefon + wew., email) info do użytku wew.:
Katarzyna Dąbrowska- Mizera, Inspektor Referatu Planowania i Rozwoju, 58 775 99 46, dabrowska@pruszcz-gdanski.pl
 Załączniki:

Wniosek o sprzedaż na rzecz uzytkownika wieczystego