W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy PR.6733.1.7.2021
Typ sprawy Ustalanie warunków zabudowy
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia

Pruszcz Gdański, dnia 24 czerwca 2021 r.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), oraz art. 49, 49a i  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami),

zawiadamia

 strony postępowania, wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji na wniosek WiK Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Grunwaldzka 1, 83-000 Pruszcz Gdański, z dnia 05.05.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański  Biura Podawczego dnia 11.05.2021 r.), znak sprawy:   PR.6733.D.1.6.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie/przebudowie sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Dywizjonu 303” na działkach nr 1/13, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/23, 1/60, 1/61, 1/111, 1/112, 1/113, 1/114, 1/115, 1/116, 1/117, 1/118, 1/119, obręb 22, położonych w Pruszczu Gdańskim.

Jednocześnie  informuje, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią decyzji, aktami sprawy w siedzibie  Urzędu Miasta  Pruszcz  Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83 – 000  Pruszcz Gdański, w godzinach pracy urzędu.

Kontakt telefoniczny lub elektroniczny: w poniedziałki w godz. 9:00 - 17:00 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 7:30 - 15:30. Numer telefonu: 58 775 99 13, 58 775 99 15.

Dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą  jest możliwe drogą pocztową, za pomocą środków komunikacji elektronicznej: urzad@pruszcz-gdanski.pl oraz przez platformę ePUAP.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w terminie 14 dni, licząc od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański (ul. Grunwaldzka 20, 83 – 000 Pruszcz Gdański), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni:

 - tj. od dnia 24 czerwca 2021 r. do dnia  08 lipca 2021 r.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

   z up. Burmistrza

/-/ Radosław Klaczkowski

Zastępca Burmistrza

ds. komunalnych

„Administratorem danych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, który powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt: iod@pruszcz-gdanski.pl). Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Jeśli przepisy prawa zezwalają lub nakazują dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.  Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy.”

Powiadom znajomego