W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Pruszczu Gdańskim.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek zawierający: imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy/inwestora  oraz  adres  do  korespondencji  i  numer  telefonu.
2.Wskazanie nieruchomości, która ma zostać przyłączona do sieci, poprzez podanie jej położenia (miejscowość, nazwy ulicy i numeru) wraz z podaniem numeru ewidencyjnego działki oraz aktualnym  planem  sytuacyjnym  w  wersji  papierowej  z  uzbrojeniem  w  skali 1:1000 lub 1:500 z  naniesioną  proponowaną lokalizacją sieci/przyłącza.
3.Dane dotyczące odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni uszczelnionych, w tym: 

  • powierzchnia działki [m2],
  • jakiej powierzchni dotyczy odwodnienie: dachów, ciągów komunikacyjnych, dróg, placów, miejsc parkingowych, terenów zielonych itp. [m2],
  • ilość odprowadzanych wód opadowych [m3/s],
  • dodatkowe informacje wnioskodawcy / pełnomocnika.
4.Datę i podpis osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.5.Oryginalne pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, udzielone przez inwestora projektantowi (konkretnej osobie) do reprezentowania go w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji na lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej.6.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika Inwestora.
Opłaty:

- Wydanie warunków technicznych jest zwolnione z opłaty skarbowej.
- W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika inwestora, pobierana jest opłata w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

Zapłata opłaty skarbowej:
- przelewem bankowym na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański nr: 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007,
- w kasie Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wita Stwosza 2A na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański nr 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007 – bez prowizji,
- w Kasie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20,

Godziny otwarcia Kasy:

poniedziałek od 9:30 do 15:30,

wtorek - piątek od 8:00 do 14:00.

 

Sposób oraz miejsce złożenia dokumentów:
1. W wersji papierowej (osobiście):
W biurze podawczym Urzędu Miasta Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański

2. Pocztą na adres:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański

3. W wersji elektronicznej:
adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

Dokumenty złożone w wersji papierowej i elektronicznej powinny być zgodne z art. 63 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Dział prowadzący sprawę:
Urząd Miasta
Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Krótka 4
83-000 Pruszcz Gdański
tel. (0-58) 775 99 12

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Warunki  techniczne  zachowują  ważność  przez  okres  dwóch  lat  od  dnia  ich  wydania.

Tag

Powiadom znajomego