W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Decyzja w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanego przyłącza/sieci kanalizacji sanitarnej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej

Procedura dotyczy uzyskania zgody (decyzji administracyjnej i uzgodnienia) na lokalizację w pasie drogowym dróg publicznych gminnych obiektów i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym oraz działkach stanowiących własność gminy miejskiej a nie będących drogami publicznymi - kanalizacji sanitarnej.

Niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora prawo do czasowego dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W świetle ustawy Prawo Budowlane może być wykorzystana w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Decyzja nie uprawnia do rozpoczęcia robót na gruncie pasa drogowego.

Inwestor zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek zawierający: imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o wydanie decyzji oraz uzgodnienie  wraz z określeniem numeru KRS. Wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną.
2.Wskazanie interesu prawnego osoby ubiegającej się o wydanie Decyzji i Uzgodnienia, np. w celu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub innej inwestycji.
3.Opis dokładnej lokalizacji sieci/przyłączy w pasie drogowym drogi gminnej z podaniem numeru działki, obrębu i ulicy,  a także adres budynku którego dotyczy wniosek.
4.Projekt zagospodarowania terenu sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej potwierdzonej urzędowo (np. mapa zasadnicza, mapa do celów projektowych) w skali 1:500, 1:1000  z zaznaczoną lokalizacją sieci/przyłączy objętych wnioskiem - 2 egzemplarze.
5.Warunki technicznie przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanego/istniejącego obiektu (kopia), wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 1, 83-000 Pruszcz Gdański.
6.Oryginalne pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, udzielone przez inwestora projektantowi (konkretnej osobie) do reprezentowania go w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji na lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej.
7.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika Inwestora.

Opłaty:
- Wydanie decyzji administracyjnej jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.
-  W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika inwestora, pobierana jest opłata w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Zapłata opłaty skarbowej:
- przelewem bankowym na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański nr: 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007,
- w kasie Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wita Stwosza 2A na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański nr 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007 – bez prowizji,
- w Kasie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20,

Godziny otwarcia Kasy:

poniedziałek od 9:30 do 15:30, wtorek - piątek od 8:00 do 14:00.

Sposób oraz miejsce złożenia dokumentów:
1. W wersji papierowej (osobiście):
W biurze podawczym Urzędu Miasta Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański

2. Pocztą na adres:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański

3. W wersji elektronicznej:
adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

Dokumenty złożone w wersji papierowej i elektronicznej powinny być zgodne z art. 63 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Dział prowadzący sprawę:
Urząd Miasta
Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Krótka 4
83-000 Pruszcz Gdański
tel. (0-58) 775 99 12

Termin załatwienia sprawy:
Wydanie zgody na lokalizację urządzenia/obiektu w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

Tag

Powiadom znajomego