W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Zaświadczenie z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Pruszcz Gdański

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Planowania i Rozwoju

Nazwa sprawy
Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Pruszcz Gdański.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 2 marca 2022 r.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

Wymagane dokumenty 
Wypełniony formularz wniosku.

Termin i sposób załatwienia
Do 7 dni od złożenia wniosku. Zaświadczenie jest odbierane osobiście przez Wnioskodawcę lub wysyłane pocztą (za wyraźnym wskazaniem we wniosku).

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Podawcze/Sekretariat Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 20, 83 – 000 Pruszcz Gdański.

Sprawy prowadzi
Referat Planowania i Rozwoju, pok. nr 27 (II piętro) w godzinach pracy urzędu tel.: 58 775 99 13, 58 775 99 15.

Opłata skarbowa
Za wydanie zaświadczenia – 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż:
1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
2.         Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@pruszcz-gdanski.pl
3.         Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Pruszcz Gdański na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz Zarządzenia Nr 30/2022 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 2 marca 2022 r., co wypełnia legalne przesłanki przetwarzania danych osobowych określone w art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych odbywa się w ramach obowiązku nałożonego na administratora, jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora.
4.         Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora w oparciu o umowę powierzenia przewarzania danych, w szczególności w zakresie usług wsparcia informatycznego czy prawnego.
5.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.         Pani/Pana dane osobowe będą częściowo przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.
7.         Maksymalny okres przechowywania danych: wieczyście (kat. Archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
8.         Posiada Pani/Pan, na zasadach art. 15 – 21 RODO prawo:
- żądania dostępu do danych osobowych, a jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano,
- prawo żądania sprostowania danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo:
- żądania usunięcia danych z uwagi na to, że dane przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego przez administratora i m.in. do celów archiwalnych w interesie publicznym,
- żądania przenoszenia danych z uwagi na to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora.
9.         W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10.      Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych określonych we wniosku, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

Załączniki

Powiadom znajomego