W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Zameldowanie na pobyt stały

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy meldunki
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Obywatelskich

Nazwa:

Zameldowanie na pobyt stały

Opis ogólny:

Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że ma obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności,
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”, na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, swoim własnoręcznym, czytelnym podpisem potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie (do czynności tej właściciel/podmiot nie może ustanowić pełnomocnika)
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu
 3. dowód osobisty lub paszport
 4. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka w przypadku pierwszego zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 5. pełnomocnictwo (w przypadku osoby działającej z upoważnienie osoby meldującej się)
 6. cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany
 7. obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatel Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości - inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wydawane jest po zameldowaniu jednorazowo z urzędu.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Urząd Miasta ul. Grunwaldzka 20, Referat Spraw Obywatelskich

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając jeden z poniższych formularzy znajdujących się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji www.obywatel.gov.pl Złożona informacja musi być podpisana zaufanym, podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak złożyć wniosek drogą elektroniczną

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Opłaty

Wydanie zaświadczenia  o zameldowaniu w wybranym języku urzędowym innego państwa Unii Europejskiej wydawane jest na wniosek i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku (potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik do wniosku). Opłatę należy uiścić w Kasie Urzędu Miasta bądź na rachunek bankowy Urzędu Miasta: 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Osoba odpowiedzialna za realizację działania:

Dagmara Plata-Kościuk, tel.: (58) 775-99-63

Załączniki

Powiadom znajomego