W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Pruszczański Bon Opiekuńczy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Społecznych

Nazwa:
Pruszczański Bon Opiekuńczy 


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański; Referat Spraw Społecznych

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za realizację zadania:
Ewa Pijanowska, Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych
nr tel. 58 775 99 77, e-mail: pijanowska@pruszcz-gdanski.pl


Sposób załatwienia sprawy:
Złożenie wniosku wraz z załącznikami w sekretariacie Urzędu Miasta Pruszcz Gdańskim


Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie świadczenia rodzinnego pn.: „Pruszczański Bon Opiekuńczy” wraz załącznikami:

  1. umowa z podmiotem prowadzącym niepubliczny żłobek lub klub dziecięcy,
  2. dokumenty potwierdzające status rodzica, opiekuna lub osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej (kserokopia aktu urodzenia dziecka),
  3. dokument potwierdzający fakt rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w związku z miejscem zamieszkania w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański (kserokopia pierwszej strony PIT – 36 lub PIT – 37 za poprzedni rok podatkowy wraz z UPO),
  4. dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację wnioskodawcy (np. kserokopia orzeczenia o  niepełnosprawności, zaświadczenie o odbywaniu stażu, udziale w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, w szkoleniach zawodowych, w programach mających na celu aktywizację zawodową organizowanych przez urząd pracy lub inne podmioty, o przebywaniu w areszcie śledczym lub zakładzie karnym),
  5. zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do CEIDG.
  6. zaświadczenie lub inny dokument z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzający fakt niekorzystania z rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania obniżenia opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.


Opłaty:
Bez opłat


Opis ogólny:
Pruszczański Bon Opiekuńczy w kwocie 300 zł miesięcznie przyznawany jest wyłącznie dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3, którzy są stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański, rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, są aktywni zawodowo, korzystają z usług prywatnych żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, nie ubiegali się o przyjęcie dziecka do Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim oraz nie korzystają z rodzinnego kapitału opiekuńczego.


Czas załatwienia sprawy:
Pruszczański Bon Opiekuńczy jest przyznany w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Świadczenie przysługuje za okres od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek, do miesiąca, w którym ustało sprawowanie opieki nad dzieckiem przez placówkę, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia kolejnego roku kalendarzowego. Świadczenie przekazywane jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w terminie nie późniejszym niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przyznane jest świadczenie.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 


Podstawa prawna:
Uchwała nr VII/79/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenie świadczenia rodzinnego, pn.: „Pruszczański Bon Opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.

Uchwała nr XL/405/2022 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 2 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia świadczenia rodzinnego, pn.: "Pruszczański Bon Opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. 

Załączniki

Powiadom znajomego