W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Karta Dużej Rodziny

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Referat Spraw Społecznych

Nazwa:
Karta Dużej Rodziny 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański; Referat Spraw Społecznych


Osoba merytoryczna odpowiedzialna za realizację:
Ewa Pijanowska, Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych
nr tel. 58 775 99 77, e-mail: pijanowska@pruszcz-gdanski.pl 

Sposób załatwienia sprawy:
Złożenie wniosku wraz z załącznikami w sekretariacie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański lub drogą elektroniczną przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ .

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wraz z załącznikami:

 1. w przypadku rodzica - oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. informację o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

Wraz z wnioskiem należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:

 1. w przypadku rodziców (przez których rozumie się także rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, małżonka rodzica) – dokument potwierdzający tożsamość,
 2. w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 3. w przypadku dzieci niepełnosprawnych – dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności,
 4. w przypadku rodzin zastępczych – dodatkowo postanowienie sądu o ustanowieniu rodziną zastępczą,
 5. w przypadku rodzinnych domów dziecka - dodatkowo postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinnym domu dziecka,
 6. w przypadku cudzoziemców zamieszkujących na terenie Pruszcza Gdańskiego - dodatkowo dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty:
Karta jest przyznawana bezpłatnie.

Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10 zł, w przypadku gdy:

 1. członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
 2. członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 11 zł.

Opłatę należy uiścić w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta: 78 8335 0003 0121 1827 2000 0004.

Opis ogólny:
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: www.rodzina.gov.pl . Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Od 1 stycznia 2018 r. można składać wnioski o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny - jest to forma aplikacji mobilnej. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się pod adresem: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta .

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty przysługuje również rodzicom lub małżonkom  rodzica, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Czas załatwienia sprawy:
Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. O odbiorze karty wnioskodawca jest informowany sms-em w momencie, gdy przesyłka z jego kartą zostanie przesłana do Urzędu, w którym składał wniosek o wydanie karty.

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania karty, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.Załączniki

Powiadom znajomego