W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 463 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 707 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16  listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego  (Dz. U. z 2015 r. poz. 180),
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty

 • dokumenty tożsamości zainteresowanych do wglądu,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • zainteresowani składają pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego  lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający nieistnienie małżeństwa.

obcokrajowiec składa:

 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu,
 • odpis aktu urodzenia,
 • jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim: odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.
  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem  na język polski  dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • zezwolenie sądu jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.
 • w przypadku przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą USC – wniosek o udzielenie ślubu poza lokalem.

Termin i sposób załatwienia
Małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia kiedy osoby złożyły pisemne zapewnienie. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć ślub, a nie znający języka polskiego składa zapewnienie w obecności tłumacza. W dniu zawarcia małżeństwa narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają ważne dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z tych osób nie zna języka polskiego, małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza.

W pierwszej kolejności osoby planujące zawrzeć związek małżeński powinny sprawdzić w dowolnym USC czy ich akty urodzenia są w rejestrze stanu cywilnego (w przypadku osób rozwiedzionych również akty małżeństwa, w przypadku wdowy/ca akt zgonu współmałżonka). Jeżeli aktów nie ma w rejestrze, poprosić o ich migrację.

Pary zamierzające zawrzeć związek małżeński w USC w Pruszczu Gdańskim proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu składania zapewnień.

Datę planowanego ślubu ustala się osobiście z Kierownikiem USC w dniu składania zapewnień. Pary, które są zainteresowane ślubem poza USC powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z Kierownikiem USC w Pruszczu Gdańskim w celu sprawdzenia jakimi wolnymi terminami dysponuje tut. Urząd. 
Ślub poza USC może nastąpić gdy wskazane miejsce zapewnia zachowanie uroczystej formy zawarcia związku małżeńskiego i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ceremonii. Kierownik USC w Pruszczu Gdańskim udziela ślubu poza USC tylko w miejscu znajdującym się na terenie gminy i miasta Pruszcz Gdański 

Miejsce złożenia dokumentów
Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pruszczu Gdańskim,
ul. Wojska Polskiego 44
tel. 58 775-99-54, 775-99-53
e-mail usc@pruszcz-gdanski.pl

Opłata skarbowa
84,00 zł – sporządzenia aktu małżeństwa
Opłatę skarbową można uiścić:

 • w kasie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański
 • przelewem na konto  nr 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007


W przypadku ślubu poza USC należy dokonać dodatkowej opłaty w wysokości 1000 zł.
Opłatę można uiścić:

 • w kasie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański,
 • przelewem na konto  nr 78 8335 0003 0121 1827 2000 0004

uwaga: osoby przebywające za granicą RP dokonujące opłaty powinny poprzedzić  podany nr  rachunku bankowego ciągiem liter GBWCPLPP, przy uiszczaniu opłaty w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim nie jest pobierana prowizja,.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Powiadom znajomego