W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Zgodność wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Planowania i Rozwoju

Nazwa sprawy:
Wydanie opinii o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 93)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (§ 3).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie opinii o zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

- wstępny projekt podziału nieruchomości zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( 3).

Termin i sposób załatwiania sprawy:
Organ wydaje opinię o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w formie postanowienia w terminie do 30 dni.
Wniosek można złożyć: 
· osobiście w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański,
· za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański,
· za pośrednictwem platformy e-PUAP 

Opłata skarbowa:
Wniosek zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Opłata dodatkowe:
Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa:
- 17 zł

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.
Opłatę skarbową można uiścić:
- w kasie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, 
- przelewem na konto  nr 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy.

Tryb odwoławczy:

Na wydaną opinię o formie postanowienia służy zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Inne informacje, uwagi, wskazówki:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (§ 3).

1. Wstępny projekt podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 4, opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.

2. Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:

1) granice nieruchomości podlegającej podziałowi;

2) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;

3) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;

4) naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

5) przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

6) przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

Wniosek podpisać są zobowiązani wszyscy właściciele/osoby upoważnione do reprezentowania.

Sprawę prowadzi:

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Referat Planowania i Rozwoju (pokój 27)

Tel. 775 99 15, 775 99 13

Załączniki

Powiadom znajomego