W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr : XIX/262/2020
uchwała nr XIX/262/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu części działek: nr 2/1 o pow. ok. 500 m2 i nr 2/2 o pow. ok. 1 100 m2, położonych w obrębie 21, w pobliżu ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XIX/261/2020
uchwała nr XIX/261/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia woli przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod drogę gminną.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XIX/260/2020
uchwała nr XIX/260/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Mikołaja Kopernika 30 w Pruszczu Gdańskim.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XIX/259/2020
uchwała nr XIX/259/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek: nr 240/2 o pow. 358 m2,nr 240/3 o pow. 695 m2, nr 240/4 o pow. 995 m2, nr 240/5 o pow. 912 m2 i nr 240/6 o pow. 857 m2 położonych w obrębie 12, w pobliżu ul. Wojciecha Bogusławskiego w Pruszczu Gdańskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XIX/258/2020
uchwała nr XIX/258/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia woli przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XIX/257/2020
uchwała nr XIX/257/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Polskich Kolejarzy”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XIX/256/2020
uchwała nr XIX/256/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku budżetowym 2021.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XIX/255/2020
uchwała nr XIX/255/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie ustanowienia stypendiów Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr : XIX/254/2020
uchwała nr XIX/254/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie przyjęcia Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XIX/253/2020
uchwała nr XIX/253/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Województwa Pomorskiego na 2021 r., z przeznaczeniem na działalność bieżącą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XIX/252/2020
uchwała nr XIX/252/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących kierowania mieszkańców: Gminy Kolbudy,Gminy Pruszcz Gdański oraz Gminy Pszczółki do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, w roku 2021.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XIX/251/2020
uchwała nr XIX/251/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie ustalenia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XIX/250/2020
uchwała nr XIX/250/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XIX/249/2020
uchwała nr XIX/249/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w sprawie rozwiązania jednostki organizacyjnej o nazwie Straż Miejska w Pruszczu Gdańskim.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XIX/248/2020
uchwała nr XIX/248/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr : XIX/247/2020
uchwała nr XIX/247/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr : XIX/245/2020
uchwała nr XIX/245/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2029.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XIX/244/2020
uchwała nr XIX/244/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XVIII/243/2020
uchwała nr XVIII/243/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/165/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu z przeznaczeniem na zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XVIII/242/2020
uchwała nr XVIII/242/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/452/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, czynszów i ich płatności.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.