W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XV/195/2020
uchwała nr XV/195/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do partnerstwa z Powiatem Gdańskim w celu wspólnego aplikowania o środki z Funduszy norweskich i Funduszy EOG 2014 – 2020.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XV/194/2020
uchwała nr XV/194/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, typ projektu 2.1.5: „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich” oraz realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Podkomorzego w Pruszczu Gdańskim wraz z włączeniem do sieci kanalizacji deszczowej”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XV/193/2020
uchwała nr XV/193/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wprowadzenia i realizacji programu Pruszczańska Karta Mieszkańca.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XV/192/2020
uchwała nr XV/192/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2029.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XV/191/2020
uchwała nr XV/191/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XV/190/2020
uchwała nr XV/190/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego za rok 2019.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XV/189/2020
uchwała nr XV/189/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2019.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XV/188/2020
uchwała nr XV/188/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego za rok 2019.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIV/187/2020
uchwała nr XIV/187/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XIV/186/2020
uchwała nr XIV/186/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XIV/185/2020
uchwała nr XIV/185/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/142/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XIV/184/2020
uchwała nr XIV/184/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XIV/183/2020
uchwała nr XIV/183/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
uchwała nr: XIV/182/2020
uchwała nr XIV/182/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2029.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIV/181/2020
uchwała nr XIV/181/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/180/2020
uchwała nr XIII/180/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Wyboru Ławników.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/179/2020
uchwała nr XIII/179/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
status uchwały oczekująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XIII/178/2020
uchwała nr XIII/178/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr X/123/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim – etap III.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/177/2020
uchwała nr XIII/177/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek: nr 369/2 o pow.122 m2, nr 369/3 o pow. 119 m2, nr 369/4 o pow. 43 m2 i nr 370/2 o pow. 217 m2, położonych w obrębie 10, w pobliżu ul. Bolesława Chrobrego w Pruszczu Gdańskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/176/2020
uchwała nr XIII/176/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu części działek: nr 21/3 o pow. ok. 26 000 m2, nr 21/14 o pow. ok. 10 000 m2, nr 21/7 o pow. ok. 1 650 m2, nr 21/7 o pow. ok. 4 500 m2, nr 21/8 o pow. ok. 33 500 m2, nr 21/9 o pow. ok. 1 500 m2, nr 21/10 o pow. ok. 5 500 m2, nr 21/11 o pow. ok. 31 000 m2, nr 21/12 o pow. ok. 500 m2, nr 20/6 o pow. ok. 2 000 m2, nr 20/6 o pow. ok. 400 m2, nr 20/6 o pow. ok. 1 250 m2, nr 20/8 o pow. ok. 55 600 m2 i nr 20/8 o pow. ok. 55 500 m2 położonych w obrębie 18, w pobliżu ul. Stolarskiej w Pruszczu Gdańskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
status uchwały obowiązująca