W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XLII/601/2023
uchwała nr XLII/601/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
uchwała nr: XLII/600/2023
uchwała nr XLII/600/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
uchwała nr: XLII/599/2023
uchwała nr XLII/599/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na remont mieszkań przez Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/598/2023
uchwała nr XLII/598/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do naboru wniosków o środki zewnętrzne w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027, Działanie FENX.02.04: „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom” oraz realizację przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie odporności miasta na zmiany klimatu oraz mitygacja ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi poprzez modernizację Parku Miejskiego oraz budowę zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Tczewskiej i Towarowej w Pruszczu Gdańskim”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/597/2023
uchwała nr XLII/597/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej Pruszcz Gdański za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
uchwała nr: XLII/596/2023
uchwała nr XLII/596/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XLII/595/2023
uchwała nr XLII/595/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XLII/594/2023
uchwała nr XLII/594/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 – 2037.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/593/2023
uchwała nr XLII/593/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/592/2023
uchwała nr LXI/592/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/591/2023
uchwała nr LXI/591/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/590/2023
uchwała nr LXI/590/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
o w sprawie wprowadzenia świadczenia rodzinnego, pn.: „Pruszczański Bon Opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: LXI/589/2023
uchwała nr LXI/589/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 – 2037.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/588/2023
uchwała nr LXI/588/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/587/2023
uchwała nr LX/587/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe z zakresu prawa pracy w Gdańsku na kadencję 2024 – 2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/586/2023
uchwała nr LX/586/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z zakresu prawa pracy na kadencję 2024 – 2027.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/585/2023
uchwała nr LX/585/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
resolutions_regarding_type6 w sprawie określania zasad przekazywania w użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: LX/584/2023
uchwała nr LX/584/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zaliczenia ul. Ildefonsa Gałczyńskiego w mieście Pruszcz Gdański do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: LX/583/2023
uchwała nr LX/583/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie udzielenia przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu na utrzymanie Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/582/2023
uchwała nr LX/582/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.