W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XXI/269/2020
uchwała nr XXI/269/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2021 – 2030.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku
uchwała nr: XXI/268/2020
uchwała nr XXI/268/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2029.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXII/277/2020
uchwała nr XXII/277/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2021.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
uchwała nr: XXI/276/2020
uchwała nr XXI/276/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański na 2021 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXI/275/2020
uchwała nr XXI/275/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dofinansowanie w latach 2021-2023 zadań związanych z likwidacją ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XXI/274/2020
uchwała nr XXI/274/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
resolutions_regarding_type6 Nr XV/206/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.
uchwała nr: XXI/273/2020
uchwała nr XXI/273/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
resolutions_regarding_type6 Nr XV/205/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański”.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.
uchwała nr: XXI/272/2020
uchwała nr XXI/272/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na rok 2022.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XXI/271/2020
uchwała nr XXI/271/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie rozwiązania jednostki organizacyjnej o nazwie Straż Miejska w Pruszczu Gdańskim i umiejscowienia Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XXI/270/2020
uchwała nr XXI/270/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/247/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz uregulowania niektórych innych spraw związanych z jej poborem.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XXI/267/2020
uchwała nr XXI/267/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XX/266/2020
uchwała nr XX/266/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
resolutions_regarding_type6 Nr XXII/202/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie podjęcia współpracy Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z Gminą Pruszcz Gdański i Gminą Cedry Wielkie w celu realizacji przedsięwzięcia pn.: "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R - 10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R - 9)".
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/265/2020
uchwała nr XIX/265/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego z dnia 22 stycznia 2019 r. dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości,obszaru i granic aglomeracji Gdańsk oraz w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Pruszcz Gdański.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/264/2020
uchwała nr XIX/264/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XIX/263/2020
uchwała nr XIX/263/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Gdańskiego prawa własności działki o pow. ok. 100 m2 , która powstanie z podziału działki nr 93/41, w obrębie 13, położonej przy Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim, z przeznaczeniem na cel publiczny.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/262/2020
uchwała nr XIX/262/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu części działek: nr 2/1 o pow. ok. 500 m2 i nr 2/2 o pow. ok. 1 100 m2, położonych w obrębie 21, w pobliżu ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/261/2020
uchwała nr XIX/261/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia woli przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod drogę gminną.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/260/2020
uchwała nr XIX/260/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Mikołaja Kopernika 30 w Pruszczu Gdańskim.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/259/2020
uchwała nr XIX/259/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek: nr 240/2 o pow. 358 m2,nr 240/3 o pow. 695 m2, nr 240/4 o pow. 995 m2, nr 240/5 o pow. 912 m2 i nr 240/6 o pow. 857 m2 położonych w obrębie 12, w pobliżu ul. Wojciecha Bogusławskiego w Pruszczu Gdańskim, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/258/2020
uchwała nr XIX/258/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia woli przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/257/2020
uchwała nr XIX/257/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Polskich Kolejarzy”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/256/2020
uchwała nr XIX/256/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku budżetowym 2021.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/255/2020
uchwała nr XIX/255/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie ustanowienia stypendiów Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XIX/254/2020
uchwała nr XIX/254/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie przyjęcia Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIX/253/2020
uchwała nr XIX/253/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Województwa Pomorskiego na 2021 r., z przeznaczeniem na działalność bieżącą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim.
status uchwały obowiązująca