W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 297/2023
zarządzenie nr 297/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w roku szkolnym 2023/2024
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 292/2023
zarządzenie nr 292/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 291/2023
zarządzenie nr 291/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2024 z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
zarządzenie nr: 290/2023
zarządzenie nr 290/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2024 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Miasta z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia – autyzmu, które będą świadczone w miejscu ich zamieszkania
zarządzenie nr: 289/2023
zarządzenie nr 289/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2024 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 287/2023
zarządzenie nr 287/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Pruszcz Gdański w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 287/2023
zarządzenie nr 287/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Pruszcz Gdański w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 288/2023
zarządzenie nr 288/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie przeprowadzenia w 2023 r. kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański prowadzonego przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 285/2023
zarządzenie nr 285/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie na rok 2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 284/2023
zarządzenie nr 284/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 283/2023
zarządzenie nr 283/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 282/2023
zarządzenie nr 282/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 286/2023
zarządzenie nr 286/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2024 na podstawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022 - 2025 dla miasta Pruszcz Gdański
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 281/2023
zarządzenie nr 281/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy Nowowiejskiego w Pruszczu Gdańskim w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Dworcowej do kładki na rz. Radunia w Pruszczu Gdańskim
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 280/2023
zarządzenie nr 280/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie projektu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID - 19 na rok 2024
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 279/2023
zarządzenie nr 279/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2024
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 278/2023
zarządzenie nr 278/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2024
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 277/2023
zarządzenie nr 277/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 276/2023
zarządzenie nr 276/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 275/2023
zarządzenie nr 275/2023
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim.
Status obowiązujące