W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Zarządzenie nr 94/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378 ), uchwały Nr XLIX/480/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 zarządzam co następuje:

§ 1

1.             Zarządza się przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

2.             Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   i  o  wolontariacie  (tekst  jednolity  Dz. U.  z   2020 r.  poz. 1057;  Dz. U. z 2019 r. poz. 2020), działających na terenie Miasta Pruszcz Gdański, których działalność statutowa związana jest z konsultowanym projektem uchwały.

§ 2

1.             Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 2 czerwca 2021 r. do dnia 9 czerwca 2021 r. 

2.             Opinie i uwagi należy przekazać w formie pisemnej (na formularzu konsultacji) w wersji papierowej lub elektronicznej do Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański (pokój 13, e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl) w terminie do dnia 9 czerwca 2021 r. (liczy się data wpływu do urzędu).
 
§ 3

Materiały stanowiące przedmiot konsultacji będą dostępne od dnia 2 czerwca 2021 r. do dnia 9 czerwca 2021 r. w:

1) budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, Referat Planowania i Rozwoju pok. 27 w dni: wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 730 – 1530, w poniedziałek w godz. 900 – 1700;

2) Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

§ 4

Informacja o przebiegu i wynikach konsultacji zostanie opublikowana nie później niż w ciągu 3 dni od zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

§ 5

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański i na stronie internetowej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 202 kB

Powiadom znajomego