W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Zarządzenie nr 157/2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie w sprawie powołania oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.  U. z  2021 r. poz. 1372) oraz § 4 ust. 6 uchwały Nr XXIX/346/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 2789)

zarządzam, co następuje:

§ 1
W celu oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, powołuję Komisję  w następującym składzie osobowym:
1) Ilona Nitka – Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju,
2) Maria Turska – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego,
3) Bartosz Gondek – Kierownik Referatu Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego, Rzecznik Prasowy Burmistrza,
4) Aleksandra Lange – Główny specjalista w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym,
5) Marlena Radziun – Główny specjalista na stanowisku ds. Zamówień Publicznych,
6) Marzena Piepiórka – Inspektor w Referacie Planowania i Rozwoju.

§ 2
Komisja powołana zostaje na czas nieokreślony.

§ 3
Określam regulamin pracy Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

§ 4
Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5
Do zadań Komisji należy:
1. Badanie wniosków o udzielenie dotacji pod względem zgodności z treścią uchwały Nr XXIX/346/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r. poz. 2789).
2. Ocena wniosku o udzielenie dotacji na podstawie kryteriów oceny wniosków określonych w regulaminie Komisji.

§ 6
Traci moc zarządzenie Nr 196/2019 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie w sprawie  powołania Komisji oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański oraz zarządzenie Nr 180/2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 196/2019 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Powiadom znajomego