W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Zarządzenie nr 176/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Osiedle Komarowo”.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463), art. 17  pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art.  42 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, poz. 1113) zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozpatruję uwagę złożoną do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Osiedle Komarowo” obejmującego obszar ograniczony od wschodu terenem zamkniętym resortu obrony narodowej - 49 Bazą Lotniczą w Pruszczu Gdańskim, od zachodu torami kolejowymi relacji Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny w sposób następujący:
Projekt miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Osiedle Komarowo” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożono do publicznego wglądu na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, poz. 1113).
Został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 23 czerwca 2023 r. do dnia 14 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20, także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. Zorganizowano dyskusję publiczną, która odbyła się w dniu 03 lipca 2023 r.  w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański o godz. 15:30. Termin składania uwag upłynął w dniu 28 lipca 2023 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 1 pismo z uwagą:

1. Uwaga z dnia 28 lipca 2023 r. – oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr 1/18 obręb 0022. Teren oznaczony w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański symbolem 11 MW.

Treść uwagi: „nieznaczne zwiększenie wskaźnika intensywności zabudowy maksymalnej z 2,04 na 2,32 czyli wyłącznie w zakresie kondygnacji podziemnych”.

Rozstrzygnięcie Burmistrza Pruszcz Gdański: uwaga nieuwzględniona.

Uzasadnienie: teren działki 1/18 obręb 0022 objęty jest decyzją o warunkach zabudowy, która nie została dotychczas zrealizowana. W projekcie planu zastosowano  przewidziane wspomnianą decyzją wskaźniki i parametry zabudowy. Dodatkowym obowiązkowym wskaźnikiem w projekcie planu jest wskaźnik intensywności zabudowy, który został wyznaczony w oparciu o powierzchnię zabudowy i ilość kondygnacji zakładając jedną kondygnację podziemną. Proponowane ustalenia projektu planu miejscowego w żaden sposób nie ograniczają realizacji kondygnacji podziemnej obszarowo mogącej przekraczać obrys nadziemnej części budynku, zachowując jednocześnie wyznaczoną procentowo powierzchnię biologicznie czynną, zmniejszając intensywność zabudowy części nadziemnej. Do projektu planu, podczas początkowej fazy projektowej przewidzianej procedurą planistyczną, nie został wniesiony wniosek informujący o konkretnych zamierzeniach inwestycyjnych.
Zaproponowane rozwiązania planistyczne, nie powodują zmiany warunków zabudowy na omawianej działce w związku z tym uwaga zostaje rozpatrzona negatywnie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego