W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Obwieszczenie GK.602.10.2023/1

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023–2026 z perspektywą do roku 2030”

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023–2026 z perspektywą do roku 2030”.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański w Referacie Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1, ul. Krótka 4, 83-000 Pruszcz Gdański, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański pod adresem http://bip.pruszcz-gdanski.pl

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej do protokołu, pisemnej, na załączonym formularzu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl . 

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 6 sierpnia 2023 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

Powiadom znajomego