W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dot. zgłoszeń naruszenia prawa

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, z siedzibą
  w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 20, reprezentujący Gminę Miejską Pruszcz Gdański i będący kierownikiem Urzędu Miasta.
 2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych
  z wykorzystaniem adresu email pukaczewski@hotmail.com lub danych teleadresowych podanych w pkt. 1.
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa, na podstawie: dyrektywy Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17)
  oraz zarządzenia nr 204/2021 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 1 grudnia
  2021 r. w sprawie wdrożenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa
  i podejmowania działań następczych, co spełnia warunki legalnego przetwarzania danych opisane w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu opisanego w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
  w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. przez okres 5 lat.
 5. Administrator zapewnia poufność Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 8. Podanie danych jest dobrowolne.

Tag

Powiadom znajomego