W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 3367 artykułów
Tożsamość składającego: Teresa Hadała- Dyrektor Miejskiego Żłobka Nr 1 "Króla Maciusia"
Tożsamość składającego Teresa Hadała- Dyrektor Miejskiego Żłobka Nr 1 "Króla Maciusia"

Referat Techniczno - Inwestycyjny

Referat Techniczno - Inwestycyjny Maria Turska - Kierownik Referatu Techniczno - Inwestycyjnego ul. Wojska Polskiego 44 83-000 Pruszcz Gdański I piętro, pokój 32 (kierownik), 33 i 35 tel.: +48 58 775 99 78 (kierownik) tel.: +48 58 775 99 25 tel.: +48 58 775 99 37 tel.: +48 58 775 99 50 tel.: +48 58 775 99 51 fax: +48 58 682 34 51 e-mail:...

zarządzenie nr: 100/2020
zarządzenie nr 100/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Status obowiązujące

Raport o stanie miasta za rok 2019

Poniżej w załączonym pliku znajduje się Raport o stanie miasta za rok 2019. Obejmuje on podsumowanie działalności Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 30 czerwca 2020 r. dokument ten zostanie przedstawiony podczas Sesji Rady Miasta...

Znak sprawy: GK.6220.2.2020
Znak sprawy GK.6220.2.2020
Znak pisma GK.6220.2.2020/17
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Jana Kłosowskiego, pełnomocnika ENERGA OZE S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472 w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji umocnień kanału odpływowego Elektrowni Wodnej Pruszcz II na dz. nr 9/2, 5, 49/2 obr. 14 w Pruszczu Gdańskim,została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GK.6220.2.2020/16 z dnia 17 czerwca 2020 r. orzekająca stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, w pokoju nr 1, w godzinach pracy urzędu.Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:1. Tablica ogłoszeń w miejscu,2. Strona internetowa tut. urzędu
Znak sprawy: GK.6220.18.2019
Znak sprawy GK.6220.18.2019
Znak pisma GK.6220.18.2019/27
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Pani Marty Morawskiej pełnomocnika Grupy Projektowej Port Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-595) przy ul. Dobrej 26 w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym na terenie działki 20/8 obr. 18  w Pruszczu Gdańskim,została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GK.6220.18.2019/26 z dnia 17 czerwca 2020 r. orzekająca stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, w pokoju nr 1, w godzinach pracy urzędu.Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:1. Tablica ogłoszeń w miejscu,2. Strona internetowa tut. urzędu,3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz Gdański,
zarządzenie nr: 98/2020
zarządzenie nr 98/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 97/2020
zarządzenie nr 97/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 96/2020
zarządzenie nr 96/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020
Status obowiązujące

Nabór na rachmistrza spisowego

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. trwa nabór na rachmistrza spisowego, jesteś zainteresowany? Zgłoś się do swojego urzędu gminy. Mieszkańców miasta Pruszcz Gdański zapraszamy do kontaktu z: Urzędem Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański tel. 58 775 99 38 fax. 58 682 34 51 e-mail: sekretarz@pruszcz-gdanski.pl ...

Stanowisko: Kierownik Referatu Organizacyjnego
Stanowisko Kierownik Referatu Organizacyjnego
Miejsce pracy Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
zarządzenie nr: 60/2020
zarządzenie nr 60/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków dotyczących udzielania ulg w spłacie należności podatkowych, o których mowa w art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz w spłacie należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański.
Status obowiązujące

Zarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

w sprawie zapewnienia obsługi i techniczno – materialnych warunków pracy obwodowym komisjom wyborczym powołanym na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego w celu wykonania czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Zarządzenie nr 91/2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

w sprawie powołania miejskiego zespołu informatycznego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze miasta Pruszcz Gdański.