W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Obwieszczenie GK.6220.17.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GK.6220.17.2020
Typ sprawy Ochrona środowiska
Znak pisma GK.6220.17.2020/15
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że, w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani  Joanny Łukaszewskiej pełnomocnika Z 27 Sp. z o.o.z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Zastawnej 27,w ramach którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Zastawnej 27 (dz. nr 27, 29/2, 29/6, 30/1, 31, 32/2, 35/4, 36, 55/1 obr. 19,

wydano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, znak:

RDOŚ-Gd-WOO.4220.723.2020.AGH.2 z 30 grudnia 2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

 Informuję również o wydanej opinii:

·      Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku znak: GD.ZZŚ.3.435.408.1.2020.AK z 26 listopada 2020 r. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,

·      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim znak: NS.464.41.2020.SD.1 z 9 listopada 2020 r., iż nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 10 Kpa tut. organ zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym informuje się, iż zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać 
się z treścią ww. dokumentów a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów 
w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej wiadomości w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. 

Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń w miejscu,
2.  Strona internetowa tut. urzędu (BiP)

Powiadom znajomego