W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Obwieszczenie GK.6220.8.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GK.6220.8.2021
Typ sprawy Ochrona środowiska
Znak pisma GK.6220.8.2021/12
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego 

zawiadamia,

że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Piotra Fortuny z FoGo Architekci sp. j. z siedzibą w Gdyni (81-361) przy ul. Mściwoja 7/3, pełnomocnika Inwestora: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-940) przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, w ramach którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów zaplecza technicznego na potrzeby funkcjonowania Wydziału Technicznego POL, na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Handlowej 4 w Pruszczu Gdańskim (dz. nr 53/1 i 53/2 obr. 20),

wydano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, znak:

RDOŚ-Gd-WOO.4220.1083.2021.AGH.2 z 17 stycznia 2022 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

 Informuję również o wydanej opinii:

·      Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku znak: GD.ZZŚ.3.435.33.1.2022.KG z 14 lutego 2022 r. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,

·      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim znak: NS.9022.6.46.2021.JB.1 z 29 grudnia 2021 r., iż nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 10 Kpa tut. organ zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym informuje się, iż zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentów a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej wiadomości w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. 


Obwieszczenie niniejsze umieszcza się:

Tablica ogłoszeń w miejscu,
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz Gdański,
Strona internetowa tut. urzędu (BIP),
Strona internetowa Urzędu Gminy Pruszcz Gdański (BIP)

Powiadom znajomego