W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Obwieszczenie GK.6220.1.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GK.6220.1.2023
Typ sprawy Ochrona środowiska
Znak pisma GK.6220.1.2023/22
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia, że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Mateusza Jezierskiego z „MAXPROJEKT” z siedzibą w Gdyni (81-524) przy ul. Świętopełka 28, pełnomocnika Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Grunwaldzkiej 20, w ramach którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Tczewskiej i ul. Towarowej w Pruszczu Gdańskim, wydano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, znak:

RDOŚ-Gd-WOO.4220.234.2023.MC.3 z 01 czerwca 2023 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Informuję również o wydanej opinii:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku znak: GD.ZZŚ.3.4901.133.1.2023.KK z 10 maja 2023 r. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim znak: NS.9022.6.19.2023.JB.1 z 29 marca 2023 r., iż nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 10 Kpa tut. organ zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym informuje się, iż zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentów a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów 
w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej wiadomości w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. 

Obwieszczenie niniejsze umieszcza się:

Tablica ogłoszeń w miejscu,
Strona internetowa tut. urzędu (BIP),

Powiadom znajomego