W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Obwieszczenie GK.6220.2.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GK.6220.2.2020
Typ sprawy Ochrona środowiska
Znak pisma GK.6220.2.2020/14
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

zawiadamia,

że, w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Jana Kłosowskiego z NAVPRO HYDROTECHNIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ul. Myśliwskiej 21/6, pełnomocnika ENERGA OZE S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472  w ramach, którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji umocnień kanału odpływowego Elektrowni Wodnej Pruszcz II na dz. nr 9/2, 5, 49/2 obr. 14 w Pruszczu Gdańskim,

wydano postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, znak: RDOŚ-Gd-WOO.4240.149.2020.KSZ.2 z 21 kwietnia 2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Informuję również o wydanej opinii:
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku znak: GD.ZZŚ.3.435.83.2020.AKr z 1 kwietnia 2020 r. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim znak: NS.464.15.2020.SD.1 z 12 marca 2020 r., iż nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 10 Kpa tut. organ zawiadamia o zakończeniu zbierania dowodów w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym informuje się, iż zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. dokumentów a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszej wiadomości w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu się np. telefonicznie.

Otrzymują:
1.       Tablica ogłoszeń w miejscu,
2.       Strona internetowa tut. urzędu.

Powiadom znajomego