W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Zezwolenie na lokalizacje zjazdu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym
 
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu podpisany przez wszystkich właścicieli nieruchomości zawierającego w szczególności 
                Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy
                Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości
                Nr telefonu lub/i adres email osoby do kontaktu
                Dane nieruchomości do której planowany jest zjazd oraz nazwę ulicy z której ten zjazd jest przewidziany
                Przeznaczenie projektowanej nieruchomości (na cele mieszkaniowe lub pozostałe)
                W przypadku zjazdu tymczasowego termin w którym zjazd zostanie usunięty
Dwa egzemplarze planu zagospodarowania terenu w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu oraz na żądanie organu z wrysowanymi trójkątami widoczności lub wrysowanym projektem układu drogowego.
W przypadku występowania w imieniu inwestora pełnomocnictwo oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 17 zł
W przypadku zjazdów niezwiązanych z budownictwem mieszkaniowym potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 82 zł 
Na żądanie organu dokument potwierdzający własność gruntową (kopia aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów)
W przypadku potrzeby wnioskodawca ma możliwość dołączyć do wniosku oświadczenie w sprawie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.
 
Termin i sposób załatwienia
Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20
Decyzja w sprawie zezwolenia na lokalizację zjazdu zostaje wydana w terminie do 30 dni i przesłana do wnioskodawcy pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Po wcześniejszym umówieniu się istnieje możliwość odbioru dokumentacji w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej na ul. Krótkiej 4.
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
W przypadku konieczności strona ma możliwość wniesienia oświadczenia w sprawie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, co skutkuje w chwili odbioru ostatecznością i prawomocnością decyzji.
Decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu jest ważna 2 lata od daty otrzymania decyzji. Po tym okresie decyzja się wygasza i nie może służyć do załatwiania innych spraw.
 
Dodatkowe informacje
Decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu nie stanowi zezwolenia na budowę zjazdu. W celu wybudowania zjazdu należy procedować o zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej przy ul. Krótkiej 4, telefonicznie pod numerem: (58) 775-99-18 luba mailowo utrzymaniemiasta@pruszcz-gdanski.pl
Godziny pracy urzędu: poniedziałek: 9-17, wtorek-piątek: 7:30-15:30
Wnioski
Wniosek dostępny jest do pobrania poniżej.

Załączniki

Wniosek doc, 26 kB

Powiadom znajomego