W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Uchwały

uchwała nr: LXV/631/2024
uchwała nr LXV/631/2024
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów w trybie bezprzetargowym.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXV/630/2024
uchwała nr LXV/630/2024
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Kupieckiej".
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXV/629/2024
uchwała nr LXV/629/2024
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na na terenie Pruszcza Gdańskiego.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: LXV/628/2024
uchwała nr LXV/628/2024
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dofinansowanie w latach 2024-2026 zadań związanych z likwidacją ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: LXV/627/2024
uchwała nr LXV/627/2024
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: LXV/626/2024
uchwała nr LXV/626/2024
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: LXV/625/2024
uchwała nr LXV/625/2024
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na rok 2025.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: LXV/624/2024
uchwała nr LXV/624/2024
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
resolutions_regarding_type6 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: LXV/623/2024
uchwała nr LXV/623/2024
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/595/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: LXV/622/2024
uchwała nr LXV/622/2024
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 2037.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXV/621/2024
uchwała nr LXV/621/2024
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXIII/615/2023
uchwała nr LXIII/615/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2024 – 2037.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.
uchwała nr: LXIII/614/2023
uchwała nr LXIII/614/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 – 2037.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIV/620/2023
uchwała nr XLIV/620/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2024
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
uchwała nr: XLIII/619/2023
uchwała nr XLIII/619/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański na 2024 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/618/2023
uchwała nr XLIII/618/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XLIII/617/2023
uchwała nr XLIII/617/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (SUMP).
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/616/2023
uchwała nr XLIII/616/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
o w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV realizowane w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w latach 2022-2024".
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/613/2023
uchwała nr XLIII/613/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/612/2023
uchwała nr XLII/612/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr LXI/592/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/611/2023
uchwała nr XLII/611/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030".
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/610/2023
uchwała nr XLII/610/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zobowiązania Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w przypadku wystąpienia użytkownika wieczystego z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/609/2023
uchwała nr XLII/609/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku budżetowym 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/608/2023
uchwała nr XLII/608/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XLII/607/2023
uchwała nr XLII/607/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących kierowania mieszkańców: Gminy Kolbudy, Gminy Pruszcz Gdański oraz Gminy Pszczółki do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, w roku 2024
status uchwały obowiązująca