W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Uchwały

uchwała nr: LIV/527/2023
uchwała nr LIV/527/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
resolutions_regarding_type6 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: LIV/526/2023
uchwała nr LIV/526/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: LIV/525/2023
uchwała nr LIV/525/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.
uchwała nr: LIV/524/2023
uchwała nr LIV/524/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.
uchwała nr: LIV/523/2023
uchwała nr LIV/523/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
resolutions_regarding_type6 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański”.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.
uchwała nr: LIV/522/2023
uchwała nr LIV/522/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Województwa Pomorskiego, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Wybrzeże w Gdańsku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/521/2023
uchwała nr LIV/521/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na rok 2024.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: LIII/520/2023
uchwała nr LIII/520/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie przekazania wniosku według właściwości.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIII/519/2023
uchwała nr LIII/519/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
resolutions_regarding_type6 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za posiłki albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: LIII/518/2023
uchwała nr LIII/518/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami oraz rodziców do jednostek oświatowych.
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą od dnia 17 stycznia 2023 r.
uchwała nr: LII/517/2023
uchwała nr LII/517/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/516/2023
uchwała nr LII/516/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
resolutions_regarding_type6 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/514/2022
uchwała nr LII/514/2022
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023 – 2034
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/514/2023
uchwała nr LII/514/2023
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LI/513/2022
uchwała nr LI/513/2022
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
uchwała nr: L/512/2022
uchwała nr L/512/2022
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański na 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/511/2022
uchwała nr L/511/2022
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/510/2022
uchwała nr L/510/2022
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku budżetowym 2023.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/509/2022
uchwała nr L/509/2022
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: L/508/2022
uchwała nr L/508/2022
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.
status uchwały obowiązująca