W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Zarządzenie nr 17/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Plan przy rzece Raduni”.

w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Plan przy rzece Raduni”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2023 r. poz. 40), art. 17  pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503, poz. 1846, poz. 2185, poz. 2747) oraz art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach  oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, poz. 1260, poz. 1261, poz. 1783, poz. 1846, poz. 2687)

 zarządzam,  co następuje:

§ 1
Rozpatruję uwagę złożoną do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Plan przy rzece Raduni” obejmującego obszar ograniczony od północy rzeką Radunią, od południa torami kolejowymi relacji Pruszcz Gdański - Kolbudy, od wschodu ul. Zastawną w sposób następujący:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Plan przy rzece Raduni” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożono do publicznego wglądu  na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Plan przy rzece Raduni” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożono do publicznego wglądu  w terminie od dnia 23 listopada 2022 r. do dnia 14 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta  Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20, także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański. Zorganizowano dyskusję publiczną, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański o godz. 15:00. Termin składania uwag upłynął w dniu 28 grudnia 2022 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 1 pismo z  uwagą:

1. Uwaga z dnia 28 grudnia 2022 r. (data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański w dniu 29 grudnia 2022 r.) – oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: działka nr 3/5 obręb 14.

Treść uwagi: dotyczy linii zabudowy na terenie 1U-P w południowej części terenu, która przechodzi przez budynek. Wnoszący uwagę sugerują skorygowanie przebiegu linii zabudowy, tak, by omijała budynek.

Rozstrzygnięcie Burmistrza Pruszcz Gdański: uwaga nieuwzględniona.
 
Uzasadnienie: w treści projektu planu dla tego terenu istnieje zapis: „linie zabudowy: nieprzekraczalne - jak na rysunku planu, dla budynków istniejących, które wysunięte są przed linię zabudowy dopuszcza się remont”. Zatem możliwe będzie podejmowanie działań utrzymujących istniejący obiekt budowlany w dobrym stanie technicznym i estetycznym. Linia zabudowy dotyczy obiektów nowopowstających i rozbudowy istniejących. Przedmiotowa linia zabudowy została wytyczona dla nowoprojektowanej drogi dojazdowej oraz zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Powiadom znajomego