W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy: GK.6220.9.2023
Znak sprawy GK.6220.9.2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora tłocznego Radunia”.
Znak sprawy: GK.6220.5.2023
Znak sprawy GK.6220.5.2023
Znak pisma GK.6220.5.2023/15
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks...
Znak sprawy: PR.6721.2.22.2022
Znak sprawy PR.6721.2.22.2022
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54  ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...
Znak sprawy: PR.6721.4.12.2022
Znak sprawy PR.6721.4.12.2022
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54  ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...
Znak sprawy: GK.6220.5.2023
Znak sprawy GK.6220.5.2023
Znak pisma GK.6220.5.2023/14
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
Znak sprawy: GK.6220.3.2023
Znak sprawy GK.6220.3.2023
Znak pisma GK.6220.3.2023/18
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks...
Znak sprawy: GK.602.10.2023
Znak sprawy GK.602.10.2023
Znak pisma GK.602.10.2023/1
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2023–2026 z perspektywą do roku 2030” Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556), w odniesieniu do art. 39 ustawy...
Znak sprawy: PR.6721.3.15.2022
Znak sprawy PR.6721.3.15.2022
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Pruszcz Gdański, dnia 14 czerwca 2023 r. PR.6721.3.15.2022 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i...
Znak sprawy: GK.6220.2.2023
Znak sprawy GK.6220.2.2023
Znak pisma GK.6220.2.2023/16
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks...
Znak sprawy: GK.6220.3.2023
Znak sprawy GK.6220.3.2023
Znak pisma GK.6220.3.2023/6
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
Znak sprawy: GK.6220.1.2023
Znak sprawy GK.6220.1.2023
Znak pisma GK.6220.1.2023/24
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks...
Znak sprawy: GK.6220.3.2022
Znak sprawy GK.6220.3.2022
Znak pisma GK.6220.3.2022/36
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks...
Znak sprawy: RDOŚ-Gd-WOO.400.5.2023.AJM
Znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.400.5.2023.AJM
Znak pisma RDOŚ-Gd-WOO.5.2023.AJM.3
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zawiadamia, iż w postępowaniu na wniosek Inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku, o zajęcie stanowiska w drodze postanowienia, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzek Raduni, Kłodawy i Bielawy m. Gdańsk,...
Znak sprawy: GK.6220.2.3.2023.OŚ1
Znak sprawy GK.6220.2.3.2023.OŚ1
Znak pisma GK.6220.2.3.2023.OŚ1/8
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Roszkowo na terenie gminy Pruszcz Gdański"
Znak sprawy: GK.6220.2.2023
Znak sprawy GK.6220.2.2023
Znak pisma GK.6220.2.2023/14
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...