W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 3223 artykuły
uchwała nr: XIII/173/2020
uchwała nr XIII/173/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na cele mieszkaniowe, udziału w wysokości 1/3 w prawie własności gruntu stanowiącego działkę nr 38/8 o pow. 18 m2 i działkę nr 57/44 o pow. 57 m2 położonego w obrębie 7 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, na rzecz współwłaściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 57/7, zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz udzielenie bonifikaty w wysokości 90% ceny sprzedaży udziału w działkach.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/172/2020
uchwała nr XIII/172/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/147/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w roku budżetowym 2020.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/171/2020
uchwała nr XIII/171/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Generała Władysława Andersa".
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/171/2020
uchwała nr XIII/171/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. PCK".
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/169/2020
uchwała nr XIII/169/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Korzeniowskiego".
status uchwały oczekująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. §3 ust.1 pkt 5 oraz §3 ust.1 pkt 6 unieważniony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r.
uchwała nr: XIII/168/2020
uchwała nr XIII/168/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Słonecznej".
status uchwały oczekująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. §3 ust.1 pkt 5 oraz §3 ust.1 pkt 6 uchwały unieważnione rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r.
uchwała nr: XIII/167/2020
uchwała nr XIII/167/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLVI/437/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański”, zmienioną uchwałą Nr LIV/503/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada 2018 r., zmienioną uchwałą Nr X/126/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 listopada 2019 r.
status uchwały oczekująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XIII/166/2020
uchwała nr XIII/166/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020.
status uchwały oczekująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XIII/165/2020
uchwała nr XIII/165/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu z przeznaczeniem na zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/164/2020
uchwała nr XIII/164/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Województwa Pomorskiego, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru Wybrzeże w Gdańsku.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/163/2020
uchwała nr XIII/163/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim w roku szkolnym 2020/2021.
status uchwały oczekująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XIII/162/2020
uchwała nr XIII/162/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Żłobka Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim.
status uchwały oczekująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XIII/161/2020
uchwała nr XIII/161/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.
status uchwały oczekująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XIII/160/2020
uchwała nr XIII/160/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/93/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego uprawnień do ustalania cen i opłat oraz zasad stosowania zwolnień i ulg z nimi związanych, za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej repliki Faktorii handlowej z okresu wpływów rzymskich w Pruszczu Gdańskim.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/159/2020
uchwała nr XIII/159/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na rok 2021.
status uchwały oczekująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XIII/158/2020
uchwała nr XIII/158/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego udziałów i akcji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w spółkach prawa handlowego.
status uchwały oczekująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
uchwała nr: XIII/157/2020
uchwała nr XIII/157/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
status uchwały oczekująca
Uwagi Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
uchwała nr: XIII/156/2020
uchwała nr XIII/156/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do partnerstwa w projekcie pn.: „Senior Pomorski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/155/2020
uchwała nr XIII/155/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku przy udziale Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim, dotyczącego przekazania środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w celu wykonania remontu i modernizacji pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/154/2020
uchwała nr XIII/154/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Pruszczu Gdańskim przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, dotyczącego przekazania środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na nagrody za osiągnięcia w służbie w zakresie ścigania sprawców czynów kradzieży, niszczenia mienia, naruszenia porządku publicznego oraz prewencji kryminalnej skutkującej poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/153/2020
uchwała nr XIII/153/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020 – 2029.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XIII/152/2020
uchwała nr XIII/152/2020
jakiego organu Rady Miasta Pruszcz Gdański
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020.
status uchwały obowiązująca

O Pruszczu Gdańskim

Pruszcz Gdański to nowoczesne, prężnie rozwijające się i niezwykle ciekawe miasto, położone w sercu powiatu gdańskiego. Ma ponad 32 tys. mieszkańców i znajduje się zaledwie 10 km od centrum Gdańska.  ( dane GUS z na dzień 31.12.2022 r. , 32 031 os. ) . To miasto kompaktowe, w którym dobrze się mieszka, pracuje i wypoczywa. Posiada atrakcyjne...

zarządzenie nr: 36/2020
zarządzenie nr 36/2020
wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
Status obowiązujące