W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Odbieranie odpadów z terenu dwóch cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i zagospodarowanie tych odpadów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Odbieranie odpadów z terenu dwóch cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i zagospodarowanie tych odpadów
Status zamówienia unieważnione
Nr sprawy ZP.271.31.2020
Zamawiający Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia poniżej 214 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, w biurze podawczym Urzędu Miasta (parter) w godzinach pracy Urzędu
unieważnienie

Pruszcz Gdański, dnia 30.12.2020 r.

Znak sprawy:  ZP.271.31.2020 /16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę pn.: „Odbieranie odpadów z terenu dwóch cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i zagospodarowanie tych odpadów”, o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  214 000 EURO

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, 
Strona internetowa Zamawiającego,

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, Gmina Miejska Pruszcz Gdański, z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy Grunwaldzkiej 20, 83-000 Pruszcz Gdański, reprezentowana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną wynosi 251.856,00zł. Na sfinansowanie niniejszego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 220.000,00 zł i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Unieważnienie postępowania jest więc prawnie dopuszczalne. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów (komunalnych i selektywnie zbieranych) z terenów dwóch cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański: przy ul. Spokojniej i przy ul. Obrońców Pokoju, w tym zagospodarowanie tych odpadów, oraz ustawienie kontenerów i pojemników. Wykonawca ma obowiązek zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, wynikającą z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) i innymi przepisami prawa. Kody zbieranych odpadów będących przedmiotem zamówienia: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 04 05, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 99.

Załączniki

Powiadom znajomego