W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do jednostek oświatowych i z powrotem, z opieką w czasie przewozu, z podziałem na 3 części, w 2021r.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do jednostek oświatowych i z powrotem, z opieką w czasie przewozu, z podziałem na 3 części, w 2021r.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP.271.29.2020
Zamawiający Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia poniżej 214 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, w biurze podawczym Urzędu Miasta (parter) w godzinach pracy Urzędu
rozstrzygnięcie

Zamawiający, Gmina Miejska Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy Grunwaldzkiej 20, 83-000 Pruszcz Gdański, reprezentowana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z póżn. zm.), informuje o:

1. dla części nr 2 zamówienia: Przewóz do jednostek oświatowych na terenie powiatu gdańskiego, w Gdańsku oraz w Gdyni, tj.:
1.1 Nazwie (firma), imieniu i nazwisku, siedzibie i adresie wykonawcy, którego ofertę wybrano na wykonanie części nr 2 zamówienia:
numer oferty:                         3
nazwa Wykonawcy:    Wan-Bus Sp. z o.o.
adres Wykonawcy:     ul. T. Bairda 56/4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
cena brutto wykonania części nr 2 zamówienia wynosi: 393 732,16 zł;
stawka: 5,57 zł  za 1 km przewozu

Uzasadnienie:

Oferta Wykonawcy uzyskała 500 punktów w wyniku oceny oferty (kryteria oceny ofert: cena, waga: 60 %, termin płatności, waga: 20 %, ukończenie przez opiekunów szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej, waga 20 %). Wykonawca nie spełnia przesłanek wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jednocześnie oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu albo uznaniu za odrzuconą. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne, oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

1.2. Nazwie albo imieniu i nazwisku, siedzibie albo miejscu zamieszkania 
i adresie, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

1) oferta nr 3 - Wan-Bus Sp. z o.o., ul. T. Bairda 56/4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 60 pkt, tj. 300 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „ukończenie przez opiekunów szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 500 pkt.

2) oferta nr 7 - „Gucio” Janusz Klicner Przewóz osób niepełnosprawnych Usługi transportowe i inne, ul. J.K. Korzeniowskiego 52, 83-000 Pruszcz Gdański
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 51,57 pkt, tj. 257,85 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „ukończenie przez opiekunów szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 457,85 pkt.

3) oferta nr 9 - Mich-Bus Przewóz Osób Michał Wanowicz, Tylkowo 44A, 12-130 Pasym
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 54,08 pkt, tj. 270,40 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „ukończenie przez opiekunów szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 470,40 pkt.

2. dla części nr 3 zamówienia: Przewóz do jednostki oświatowej na terenie Skarszew, tj.:

2.1 Nazwie (firma), imieniu i nazwisku, siedzibie i adresie wykonawcy, którego ofertę wybrano na wykonanie części nr 3 zamówienia:
numer oferty:                         8
nazwa Wykonawcy:    Gucio” Janusz Klicner Przewóz osób niepełnosprawnych Usługi transportowe i inne,
adres Wykonawcy:  ul. J.K. Korzeniowskiego 52, 83-000 Pruszcz Gdański
cena brutto wykonania części nr 3 zamówienia wynosi: 69 050,52 zł;
stawka: 5,83 zł za 1 km przewozu.

Uzasadnienie: 
Oferta Wykonawcy uzyskała 500 punktów w wyniku oceny oferty (kryteria oceny ofert: cena,  waga: 60%, termin płatności, waga: 20%, ukończenie przez opiekunów szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej, waga 20%). Wykonawca nie spełnia przesłanek wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jednocześnie oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu albo uznaniu za odrzuconą. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne, oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

2.2. Nazwie albo imieniu i nazwisku, siedzibie albo miejscu zamieszkania 
i adresie, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację:

1)        oferta nr 1 - P.P.H.U. MIŁAD Adam Miłosz, ul. Armii Krajowej 21B, 83-330 Żukowo
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 46,64 pkt, tj. 233,20 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „ukończenie przez opiekunów szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 433,20 pkt.

2)        oferta nr 4 - Wan-Bus Sp. z o.o., ul. T. Bairda 56/4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 43,03 pkt, tj. 215,15 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „ukończenie przez opiekunów szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 415,15 pkt.

3)        oferta nr 5 - Przewozy Autokarowe Jan Kilian, ul. A. Zelwerowicza 4, 80-516 Gdańsk
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 47,33 pkt, tj. 236,65 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „ukończenie przez opiekunów szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 436,65 pkt.

4)        oferta nr 8 - Gucio” Janusz Klicner Przewóz osób niepełnosprawnych Usługi transportowe i inne, ul. J.K. Korzeniowskiego 52, 83-000 Pruszcz Gdański
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 60 pkt, tj. 300 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „ukończenie przez opiekunów szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 500 pkt.

5)        oferta nr 11 - Mich-Bus Przewóz Osób Michał Wanowicz, Tylkowo 44 A, 12-130 Pasym
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 46,95 pkt, tj. 234,75 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „ukończenie przez opiekunów szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 434,75 pkt.

3. dla części nr 1 zamówienia: Przewóz do jednostek oświatowych w Pruszczu Gdańskim, tj.:

3.1.    Nazwie (firma), imieniu i nazwisku, siedzibie i adresie wykonawcy, którego ofertę wybrano na wykonanie części nr 1 zamówienia:
numer oferty:                         10
nazwa Wykonawcy:    Mich-Bus Przewóz Osób Michał Wanowicz
adres Wykonawcy:     Tylkowa 44A, 12-130 Pasym 
cena brutto wykonania części nr 1 zamówienia wynosi: 91 633,08 zł;
stawka: 6,33 zł  za 1 km przewozu

Uzasadnienie: 
Oferta Wykonawcy uzyskała 500 punktów w wyniku oceny oferty (kryteria oceny ofert: cena, waga: 60 %, termin płatności, waga: 20 %, ukończenie przez opiekunów szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej, waga 20 %). Wykonawca nie spełnia przesłanek wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jednocześnie oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu albo uznaniu za odrzuconą. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne, oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

2.    Nazwie albo imieniu i nazwisku, siedzibie albo miejscu zamieszkania 
i adresie, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

1)   Oferta nr 2 - Wan-Bus Sp. z o.o., ul. T. Bairda 56/4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 47,83 pkt, tj. 239,15 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100,00 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „ukończenie przez opiekunów szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100,00 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 439,15 pkt.

 2)   Oferta nr 6 -„GUCIO” Janusz Klicner Przewóz osób niepełnosprawnych Usługi transportowe i inne, ul. Korzeniowskiego 52, 83-000 Pruszcz Gdański.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 59,62 pkt, tj. 298,10 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100,00 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „ukończenie przez opiekunów szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100,00 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 498,10 pkt.

3)   Oferta nr 10 – Mich-Bus Przewóz Osób Michał Wanowicz, Tylkowa 44A, 12-130 Pasym.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 60,00 pkt, tj. 300,00 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100,00 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „ukończenie przez opiekunów szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100,00 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 500,00 pkt.

4)   Oferta nr 12 – AGRO-TRAK Marek Stefanowski, ul. Ceramiczna 10B, 83-314 Somonino.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 24,46 pkt, tj. 122,30 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „termin płatności” wynosi 5 x 20 pkt, tj. 100,00 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „ukończenie przez opiekunów szkoleń z zakresu pomocy przedmedycznej” wynosi 5 x 10 pkt, tj. 50,00 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 272,30 pkt.

 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do jednostek oświatowych i z powrotem, z opieką w czasie przewozu, z podziałem na 3 części, w 2021 r.”

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest:

Część nr 1: „Przewóz do jednostek oświatowych w Pruszczu Gdańskim”: świadczenie w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 04.01.2021 r. do 23.12.2021 r. usług polegających na przewozie najkrótszą drogą dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (w tym osób na wózkach inwalidzkich), z opieką w czasie przewozu, z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do jednostek oświatowych zlokalizowanych w Pruszczu Gdańskim i z powrotem, środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, poszczególnymi dwiema trasami:
trasa I: 
1) z miejsca zamieszkania do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Koralik” w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Spokojnej 2;
2) z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 71,
trasa II: 
1) z miejsca zamieszkania do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Kasprowicza 16.

Część nr 2: „Przewóz do jednostek oświatowych na terenie Powiatu gdańskiego, w Gdańsku oraz w Gdyni”: świadczenie w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 04.01.2021 r. do 23.12.2021 r. usług polegających na przewozie najkrótszą drogą dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (w tym osób na wózkach inwalidzkich), z opieką w czasie przewozu, z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do jednostek oświatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu gdańskiego, w Gdańsku oraz w Gdyni i z powrotem, środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, poszczególnymi pięcioma trasami:
trasa I: 
1) z miejsca zamieszkania do: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
Nr 2 w Gdańsku, przy ul. Góreckiego 16, 
trasa II: 
1)   z miejsca zamieszkania do: Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28,
2)   z miejsca zamieszkania do: Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia Nr 20 w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 23,
3)   z miejsca zamieszkania do: Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Gdańsku, przy Al. Legionów 13A,
4)   z miejsca zamieszkania do: Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia Nr 19 im. S Batorego w Gdańsku, przy ul. Batorego 26,
 trasa III: 
1) z miejsca zamieszkania do: Szkoły Podstawowej Nr 26 w Gdańsku, przy ul. Karpiej 1, 
2) z miejsca zamieszkania do: Szkoły Podstawowej Nr 49 Dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni, przy ul. Gen. J. Hallera 9, 
 trasa IV: 
1) z miejsca zamieszkania do: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Trąbkach Wielkich, przy ul. Pasteura 1,
2) z miejsca zamieszkania do: Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, Warcz 6, 
trasa V: 
1) z miejsca zamieszkania do: Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego "Żuławski Słonecznik" w Giemlicach, Giemlice 1.

Część nr 3: „Przewóz do jednostki oświatowej w Skarszewach”: Świadczenie w okresie od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 04.01.2021 r. do 23.12.2021 r. usług polegających na przewozie najkrótszą drogą dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (w tym osób na wózkach inwalidzkich), z jednoczesnym zapewnieniem opieki przewożonym osobom, z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do  jednostki oświatowej zlokalizowanej w Skarszewach i z powrotem, środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, na jednej trasie do:
 trasa I: 
1) z miejsca zamieszkania do: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Skarszewach, ul. Kościerska 11a.

Załączniki

Powiadom znajomego