W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Przebudowa ul. Gdyńskiej w Pruszczu Gdańskim

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Przebudowa ul. Gdyńskiej w Pruszczu Gdańskim
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP.271.18.2020
Zamawiający Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 5 350 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, w biurze podawczym Urzędu Miasta (parter) w godzinach pracy Urzędu
rozstrzygnięcie

Pruszcz Gdański, dnia 24.08.2020 r.

Znak sprawy: ZP.271.18.2020   /86
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa ul. Gdyńskiej w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EUR.

strona internetowa Zamawiającego,

INFORMACJA 

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Zamawiający, Gmina Miejska Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy Grunwaldzkiej 20, 83-000 Pruszcz Gdański, reprezentowana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), informuje o:


1. Nazwie, imieniu i nazwisku, siedzibie i adresie wykonawcy, którego ofertę wybrano:

numer oferty:              3

nazwa Wykonawcy:    HYDRO-MAG Sp. z  o.o., Garcz, ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno,

Cena oferty brutto:   762.912,41zł,


2. Uzasadnieniu wyboru oferty:
Oferta Wykonawcy uzyskała 500 punktów w wyniku oceny oferty (kryteria oceny ofert: cena, waga: 60 %, okres gwarancji jakości, waga: 40 %). Wykonawca nie podlega wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jednocześnie oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu albo uznaniu za odrzuconą.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne, oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

3. Nazwie albo imieniu i nazwisku, siedzibie albo miejscu zamieszkania i adresie, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:Oferta nr 1 - ZUK Sp. z o.o., Glincz, ul. Akacjowa 24, 83-330 Żukowo, 

zaoferowana cena brutto: 994.716,38zł        

zaoferowany okres gwarancji: 5 lat

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 46,02 pkt, tj. 230,10pkt

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 5 x 40 pkt, 

tj. 200,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 430,10 pkt

 

Oferta nr 2 - Produkcja i Eksploatacja Kruszywa FORMELLA s.c., Mariusz Formella, Tomasz Formella, Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia, 

zaoferowana cena brutto: 763.155,21zł, 

zaoferowany okres gwarancji 5 lat 

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 59,98 pkt, tj. 299,90 pkt

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 5 x 40 pkt, 

tj. 200,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 499,90pkt

 

Oferta nr 3 - HYDRO-MAG Sp. z  o.o., Garcz, ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno, 

zaoferowana cena brutto:  762.912,41zł, 

zaoferowany okres gwarancji 5 lat 

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 60 pkt, tj. 300 pkt

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 5 x 40 pkt, 

tj. 200,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 500 pkt

 

Oferta nr 4 - Firma Usługowo – Budowlana Witold Cygiert, Wygoda Sierakowska 210, 83-340 Sierakowice, 

zaoferowana cena brutto: 854.850,00zł, 

zaoferowany okres gwarancji 5 lat 

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 53,55 pkt, tj. 267,75pkt

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 5 x 40 pkt, 

tj. 200,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 467,75pkt

 

Oferta nr 5 - WPRD GRAVEL Sp. z  o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk, 

zaoferowana cena brutto: 919.366,12zł, 

zaoferowany okres gwarancji 5 lat 

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 49,79 pkt, tj. 248,95 pkt

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 5 x 40 pkt, 

tj. 200,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 448,95 pkt

 

Oferta nr 6 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe BIMEL Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 22C, 83-000 Pruszcz Gdański, 

zaoferowana cena brutto: 878.752,18zł, 

zaoferowany okres gwarancji 5 lat 

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 52,09 pkt, tj. 260,45 pkt

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 5 x 40 pkt, 

tj. 200,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 460,45 pkt

 

Oferta nr 7 - PBH JUMAR  Sp. z o.o. Sp. k., ul. Gen. St. Skalskiego 21, 83-004 Pruszcz Gdański, 

zaoferowana cena brutto: 868.513,58zł, 

zaoferowany okres gwarancji 5 lat 

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 52,70 pkt, tj. 263,50 pkt

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 5 x 40 pkt, 

tj. 200,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 463,50 pkt

 

Oferta nr 8 - SAFEROAD KABEX Sp. z  o.o., ul. Betoniarzy 32, 80-298 Gdańsk, 

zaoferowana cena brutto: 867.557,94zł, 

zaoferowany okres gwarancji 5 lat

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 5 x 52,76 pkt, tj. 263,80 pkt

Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 5 x 40 pkt, 

tj. 200,00 pkt

Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 463,80pkt

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących przebudowę ul. Gdyńskiej w Pruszczu Gdańskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem LED oraz przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Krótkiej i ul. Gdańskiej w miejscowości Pruszcz Gdański na działce nr 38/5 (po podziale z 2019 r. dz. nr 38/7), 38/6, 17/2 jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdański [220401_1] obręb ewidencyjny [Nr 0007].

Załączniki

Powiadom znajomego