W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

adres: ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 775 99 21
fax. 58 682 34 51

e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl
website: www.pruszcz-gdanski.pl 

adres skrytki e-puap: /5sl0jcb52x/SkrytkaESP

godziny pracy:

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 - 15:30

Budowa parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z parkingami

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Budowa parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z parkingami
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy ZP.271.21.2020
Zamawiający Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia poniżej 5 350 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, w biurze podawczym Urzędu Miasta (parter) w godzinach pracy Urzędu
rozstrzygnięcie

Pruszcz Gdański, dnia 02.10.2020 r.

Znak sprawy: ZP.271.21.2020   /96
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: „Budowa parku na terenie byłego cmentarza między ulicami Wita Stwosza i Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z parkingami”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EUR.

INFORMACJA O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Zamawiający, Gmina Miejska Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,                 przy ulicy Grunwaldzkiej 20, 83-000 Pruszcz Gdański, reprezentowana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), informuje o:

1. Nazwie, imieniu i nazwisku, siedzibie i adresie wykonawcy, którego ofertę wybrano:

numer oferty:                         6
nazwa Wykonawcy:    „WPRD GRAVEL” Sp. z o.o.
adres:                         ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk

Cena oferty brutto:     1 985 604,85 zł,

 2. Uzasadnieniu wyboru oferty:

Oferta Wykonawcy uzyskała 400 punktów w wyniku oceny oferty (kryteria oceny ofert: cena, waga: 60 %, okres gwarancji jakości, waga: 40 %). Wykonawca nie podlega wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jednocześnie oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu albo uznaniu za odrzuconą.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, mając na uwadze powyższe uzasadnienie faktyczne, oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

3. Nazwie albo imieniu i nazwisku, siedzibie albo miejscu zamieszkania i adresie, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
1)   Oferta nr 1 - UNION INVEST Sp. z o.o., ul. Szeroka 15b/1, 83-424 Lipusz.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 4 x 53,88pkt, tj. 215,52 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 4 x 40 pkt, 
tj. 160,00 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 375,52 pkt.
2)   Oferta nr 2 - Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” sp. z o. o. sp.k., 
ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 4 x 44,03 pkt, tj. 176,12 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 4 x 40 pkt, 
tj. 160,00 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 336,12 pkt.
3)   Oferta nr 3 - Saferoad Kabex Sp. z o.o., ul. Betoniarzy 32, 80-298 Gdańsk.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 4 x 55,38 pkt, tj. 221,52 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 4 x 40 pkt,
tj. 160,00 pkt
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 381,52 pkt.
4)   Oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST-BRUK Mariusz Pelcer, 
Straszewo 111, 82-420 Ryjewo.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 4 x 55,14 pkt, tj. 220,56 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 4 x 40 pkt, 
tj. 160,00 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 380,56 pkt.
5)   Oferta nr 5 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BIMEL Sp. z o. o., 
ul. Nowowiejskiego 22C, 83-000 Pruszcz Gdański.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 4 x 55,62 pkt, tj. 222,48 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 4 x 40 pkt, 
tj. 160,00 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 382,48 pkt.
6)   Oferta nr 6 - „WPRD GRAVEL” Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 4 x 60 pkt, tj. 240 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 4 x 40 pkt, 
tj. 160,00 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 400 pkt.
7)   Oferta nr 7 - HYDRO-MAG Sp. z o.o., ul. Kartuska 46 Garcz, 83-333 Chmielno.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 4 x 50,48pkt, tj. 201,92 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 4 x 40 pkt, 
tj. 160,00 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 361,92 pkt.
8)   Oferta nr 8 - PBH JUMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Gen. St. Skalskiego 21, 83-004 Pruszcz Gdański.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 4 x 59,04pkt, tj. 236,16 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 4 x 40 pkt, 
tj. 160,00 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 396,16 pkt.
9)   Oferta nr 9 - B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, ul. Sikorskiego 2C, 
83-000 Pruszcz Gdański.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” wynosi 4 x 55,84pkt, tj. 223,36 pkt.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji jakości” wynosi 4 x 40 pkt,
tj. 160,00 pkt.
Łączna liczba punktów przyznana ofercie wynosi 383,36 pkt.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obejmujących: budowę parku na terenie byłego cmentarza wraz z parkingami, ciągiem pieszo – jezdnym, zjazdami z drogi gminnej, sieci oświetleniowej i sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Pruszcz Gdański na działkach nr 48/1, 48/3, 48/4, 49/9, 53/11 jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdański [220401_1] obręb ewidencyjny [Nr 0012].

Załączniki

Powiadom znajomego